ODD FELLOW ORDENEN 200 ÅR
 
Jubileumsgaver på 25.000 kr til hver av Telemark Fylkeslag av Norges Blindeforbund og Brystkreftforeningen Grenland 25.5 mil. til redningsskøyta Odd Fellow III Jubileumsbok der 18 filosofer og forfattere skriver om verdier og etikk  

Historien:

 I mange land rundt om i verden feirer Odd Fellow Ordenen sitt 200-årsjubileum. Ordenen ble etablert i USA 26. april 1819 av engelskmannen Thomas Wildey og fire andre emigranter fra England. Navnet var kjent fra hjemlandet, men de startet etter et nytt opplegg som har spredd seg over hele verden frem til i dag. Først var den bare for menn, men allerede i 1851 ble det arbeidet for å få i gang loger for damer, Rebekkaloger. Den første norske Odd Fellow Loge ble instituert i 1898 og den første norske Rebekkalogen i 1909. Allerede i 1932 ble den første logen stiftet i Porsgrunn, Loge Dag. Året etter ble huset til Porsgrunds Gjærfabrik kjøpt inn og ombygd til Odd Fellow-huset, kjent i distriktet bare som Odd Fellow. I tur og orden er nye loger stiftet i Porsgrunn og har tilhold i huset som nå er i bruk av to dame- og to herreloger med til sammen over fire hundre medlemmer samt to Odd Fellow Leirer i Telemark. I Norge er det nå over tjue tusen medlemmer.
 
Ordenens innhold og feiring:
 
I Porsgrunn ble 200-årsjubileet behørig feiret med stor festloge og festmiddag som fellesarrangement for de fire logene. For å få plass til alle i eget hus, ble arrangementet delt for to og to loger på dagene 26. og 27 april. Den høytidelige festlogen ble gjennomført med et eget innhold om Ordenens historie og virksomhet basert på dens grunnverdier som er vennskap, kjærlighet og sannhet. Disse tre begrepene er bundet sammen i Ordenens egen logo, De Tre Kjedeledd. Sammen med Ordenens 200 år gamle Budord om å besøke de syke, hjelpe de trengende, begrave de døde og oppdra de foreldreløse, var dette hovedtemaene for 200-årsfeiringen. Gjensidig medmenneskelighet er Ordenens overordnede mål. Det skal vises ved at medlemmene selv skal strebe etter å bli så gode hverdagsmennesker som mulig. Festsalen var flott dekt til tre retters middag som ble gjennomført med fine innslag av prolog, diktlesning, taler og sang i trivelig stemning med godt humør.
 
Odd Fellow Ordenens utadvendte arbeid
 
Ved kaffen i salongen etterpå var Telemark Fylkeslag av Norges Blindeforbund og Brystkreftforeningen Grenland invitert og fikk overrakt gavesjekk på 25.000 kr hver, den første på fredag og den andre på lørdag. Blindeforbundets gave var øremerket til barn og unge. Odd Fellow Logene over hele landet har holdt tilsvarende feiringer med tildeling av gaver til lokale foreninger og virksomheter. I tillegg er det gitt en felles jubileumsgave fra alle Logene i Norge gjennom Storlogen på 25,5 mil. kr til bygging av redningsskøyta Odd Fellow III, som ble døpt på jubiléumsdagen ved Honnørbrygga i Oslo. Ordenens utadvendte arbeid med støtte og hjelp til forskjellige organisasjoner og enkeltgrupper foregår hele tiden som en viktig del av Ordenens virksomhet.
  
Odd Fellow Ordenens jubileumsbok om verdier.
 
I forbindelse med jubiléet og i samarbeid med et forlag har Odd Fellow Ordenen invitert 18 filosofer og forfattere til å skrive om verdier i vår tid. Det er Ordenens verdier og etikk, om rettferdighet og toleranse m.m., som er tema. Hver artikkel er skrevet ut fra et samfunnsperspektiv. De er samlet i boka «Verdier i vår tid», som i tillegg til bok for medlemmene, vil bli lagt ut for salg. Innhold fra boka vil også senere bli behandlet i NRK’s programserie, «Verdibørsen».