I forbindelse med sitt 50 års jubileum delte Baugeid Dagsdatter ut kr 100 000 til sosiale formål. De som ble tilgodesett var SAMBA, sammen for barna, DPS,distriktspsykiatrisk senter avd. Porsgrunn, Krisesenteret i Telemark og Senter mot seksuelle overgrep, avd. Telemark. Hver av disse institusjonene ble tildelt kr 25 000.


Liv Vådal ønsket velkommen og informerte om Odd Fellow generelt og Baugeid Dagsdatter spesielt. Hun understreket at det var en svært aktiv 50-åring som man her hadde med å gjøre. Hun informerte videre om fellesskapet i Logen, det etiske opplærinsprogrammet ; om logens verdigrunnlag, med spesiell vekt på den humanitære innsatsen. ”Vi kjenner alle noen som strever, og mange av oss vil i løpet av livet komme i situasjoner som gjør at vi trenger hjelp.” sa leder i jubileumskomiteen Liv Vådal.


DSS Britt Haagensen orienterte om Odd Fellow sentralt og om sitt virke som Storlogens forlengede arm ut i distriktene. Hun ga også en kort orientering om Odd Fellow som internasjonal orden og kort om dens historikk.


Fra SAMBA møtte Huyen Luu og Svein Skaara, fra DPS Linda Wøllestad, fra Senter mot seksuelle overgrep møtte Inger Lise Stølsvik og fra Krisesenteret i Telemark møtte Nina Fredin. Alle uttrykte stor glede over å kunne motta en så stor pengegave- ”uten å ha bedt om det”, som en av mottakerne uttrykte det. Samtlige representanter ga et innblikk i drift og behov ved institusjonene; Pengene kom svært godt med til ulike formål – noe vi var klar over på forhånd, ikke desto mindre gledet det oss å høre at pengene som var samlet inn i forbindelse med utlodning, julemesser og sosialaftener ble mottatt med så stor glede og ville komme så mange til gode – helt i tråd med Logens verdigrunnlag.

                                                                                                                            

                                                

På bildet øverst:

Liv Vådal, Linda Wøllestad, Britt Haagensen, Svein Skaara, Anne Marie Punnerud, Nina Fredin og Inger Lise Stølsvik.

                                                              

                                                  
 På bildet nederst:

Første rekke: Nina Fredin, Linda Wøllestad, Svein Skaara, Inger Lise Stølsvik og Huyen Luu. Andre rekke: Anne Marie Punnerud, Britt Haagensen og Liv Vådal. Tredje rekke: Lillian L. Skjødsvoll og Marit B. Sundberg.