Torsdag 8.juni 2017 var det nok en gang tid for eldretreff. Denne solrike dagen var det 11 flotte damer som møtte opp. Bland damene var det tre jubilanter, så etter at Aud hadde ønsket velkommen måtte vi synge bursdagssangen for jubilantene. Ellen 80 år 4. februar, Nancy 90 år 26.mai og Margit 100 år 31. mai. Det ble som vanlig servert snitter og kake. Denne dagen hade vi fått besøk av vår søster Margrèt, som hadde med seg gitaren sin. Margrèt holdt en liten "konsert" for oss, samtidig som det også ble allsang. Veldig hyggelig. Takk til Margèt! Randi leste også dikt av Håkon Olsen. Praten gikk blandt søstrene , og det ble sikkert mimret litt om tiden da disse søstre også var aktive i logen.  Alle hyggelige sammenkomster tar også slutt og det ble ettermiddag og de damene  som var blitt hentet, ble kjørt hjem igjen. Og med ønske om en god sommer og velkommen tilbake før jul fikk hver og en utdelt tre rosa nelliker. Takk for denne gangen søstre.                                                                                                           

                                   responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50                                                                              responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50