Loge Baugeid Dagsdatter emblem.

Vårt emblem har innskrevet vår loges navn, nr. og sted, og det har også tre ringer som symboliserer ordnen. I.O.O.F står for den uavhengige Odd Fellow Orden. Midt i vårt emblem har vi en kvinneskikkelse, en nonne som støtter seg til et anker ------ håpets symbol. Denne kvinneskikkelsen symboliserer Baugeid Dagsdatter som ga vår loge sitt navn.                                                                                            

Baugeid Dagsdatter var den førtste abbedisse til Gimsøy nonnekloster. Ved sitt liv og virke vil hun stå som et eksempel for vår ordensregel:

*Å BESØKE DE SYKE, HJELPE DE TRENGENDE , BEGRAVE DE DØDE OG OPPDRA DE FORELDRELØSE*

Navnet har også tilknytning til andre Odd Fellow loger. Den første Odd Fellow loge i Porsgrunn er Loge nr. 17 Dag, som igjen er moderloge til loge nr. 24 Gregorius Dagssønn i Skien. Baugeid Dagsdatter er altså datter av Dag og søster til Gregorius Dagssønn. 

Vårt emblem brukes ved møter i egen loge og ved besøk i andre loger.