Utleie av Odd Fellow selskapslokaler i Ski:
Restauratør Thora og Trond Øygarden
Tlf.:  64872620  64940978
E-mail : mail@oddfellow-ski.no