Nominasjonsnevnd

(Lov for leire § 10-2)
Leder        Eks HP Rolf Akeren    Loge 32 Viken
Medlem    Storrepr.Finn Wilsgaard    Loge 10 St. Hallvard
Medlem    Storrepr. Jarle Dahl    Loge 20 Fridtjof Nansen
Medlem    Storrepr. Thomas Haug    Loge 22 Thomas Wildey
Medlem    Storrepr. Lasse Kjølstad Tenden    Loge 79 Roald Amundsen
Medlem    Storrepr. Reidar Løkken    Loge 129 Oscarsborg
Medlem    Storrepr. Terje Jacobsen    Loge 32 Viken
Medlem    Storrepr. Bjørn Delbæk    Loge 139 Kong Haakon
Varamedlem    Halvor Eikeland    Loge 79 Roald Amundsen
Varamedlem    Kristian Krogh-Fladmark    Loge 129 Oscarsborg

Nevnd for logens styrkelse og ekspansjon.

(Lov for leire § 10-3)
Leder        Knut Olav Gulbrandsen    Loge 32 Viken
Medlem    Geir Bråten    Loge 10 St. Hallvard
Medlem    Torbjørn Jensen    Loge 20 Fridtjof Nansen
Medlem    Frode Ringstad    Loge 32 Viken
Medlem    Halvor Eikeland    Loge 79 Roald Amundsen
Medlem    Ole-Bernt Wivesøll    Loge 139 Kong Haakon
Varamedlem    Morten Søraa    Loge 32 Viken

Finansnevnd

(Lov for leire § 10-4)
Medlem    Ragnar Skauby    Loge 10 St. Hallvard
Medlem    Carl Henrik Bache    Loge 22 Thomas Wildey
Medlem    Sverre Valstad Wennevold    Loge 139 Kong Haakon

Revisjonsnevnd 

(Lov for leire § 10-5)
Medlem    Trond Erik Eriksen    Loge 32 Viken
Medlem    Ole Jørgen Vaaheim    Loge 129 Oscarsborg
Medlem     Knut Lundbye    Loge 139 Kong Haakon

Nevnd for anskaffelser

(Lov for leire §10-6)
Medlem    Jan Schäffer    Loge 20 Fridtjof Nansen
Medlem    Leo Nielsen    Loge 10 St. Hallvard
Medlem    Tom Arne Fjeld    Loge 10 St. Hallvard

Klagenevnd

(Lov for leire § 10-8)
Leder    Storrepr. Knut Olav Gulbrandsen
Nevnden består ellers av alle Storrepr. som tilhører distrikt 21

Privatnevnd

Leder    Erik Thorbjørnsen    Loge 20 Fridtjof Nansen
Nestformann    Eirik Ansnes    Loge 20 Fridtjof Nansen
Medlem    Lars Nordbø    Loge 20 Fridtjof Nansen
Medlem    Lasse Andersen    Loge 20 Fridtjof Nansen
Medlem    Sverre Wennevold    Loge 139 Kong Haakon
Medlem    Luuk Geurts    Loge 139 Kong Haakon
Medlem    Roar Johnsen    Loge 139 Kong Haakon
Medlem    Børge Gursli    Loge 79 Roald Amundsen
Medlem    Pål Lorentzen    Loge 79 Roald Amundsen
Medlem    Rolf Sloth Berntzen    Loge 10 St. Hallvard
Medlem    Jim Røang    Loge 10 St. Hallvard
Medlem    Ragnar Skauby    Loge 10 St. Hallvard
Medlem    Steinar Braaten    Loge nr. 32 Viken
Medlem    Håkan Momkvist    Loge nr. 32 Viken
Medlem    Thomas Lindahl    Loge nr. 32 Viken

Foredragsnevnd

Leder       Jan Petter Husebye    Loge 139 Kong Haakon
Medlem    Gunnar Gravalid    Loge 129 Oscarsborg
Medlem    Geir Bråten    Loge 10 St. Hallvard
Medlem    Erik Holmen    Loge 20 Fridtjof Nansen

Nevnd for Logemusikk

Særlov 20 Fridtjof Nansen §§12b og 21
Leder (Organist)    Sven Atle Johannesen    Loge 20 Fridtjof Nansen
Medlem  (Erstatt. for organist)    Ole W. Tveitan    Loge 20 Fridtjof Nansen
Medlem (Gradspill)    Kjell Syversen    Loge 10 St. Hallvard
Medlem (Gradspill)    Svein Olav Lund    Loge 139 Kong Haakon
Medlem (Gradspill)    Hallvard Haugstøyl    Loge 139 Kong Haakon