Utleie av Odd Fellow selskapslokaler i Ski:
Restauratør: Mona Bremnes, Morten Rosenkrantz
Tlf.:   
E-mail : kontakt@lilleeidsvoll.no
Hjemmeside: www.lilleeidsvoll.no
Facebook: Lille Eidsvoll
Instagram: LilleEidsvoll

Lille Eidsvoll AS, Org.nr 927617129