Ordenslokaler i Tromsø

Et viktig spørsmål som må løses når det skal opprettes en Odd Fellow-enhet på et nytt sted, er ordenslokale. Ordenen krever nemlig lokaler innredet på spesiell måte og må være stor nok til å ha plass til mange personer.

Da den første ordensenhet, Loge nr. 19 Thule, ble instituert i Tromsø 28. juni 1936, skjedde det i leide lokaler hos IOGT i Søndre Tollbugate. Lokalet var dårlig tilpasset ordensarbeid. Loge Thule fikk etter en tid leie lokale i under-etasjen i Tromsø Arbeiderforenings store bygg i Grønnegata, Arbeider'n. Krigen satte en stopper for ordensarbeidet og da freden kom i 1945 var dette lokalet leid ut til andre. Etter en kort visitt tilbake i IOGT-lokalene fikk man leid 3. etasjen i Tromsø Håndverkerforenings bygg i Skippergata 16.

Da bygget ble solgt i 1961 fikk logene leie hos Frimurerne som hadde lokaler øverst i Tromsø Sparebanks bygg i Storgata. Etter en tid fikk man på nytt leie lokaler i Håndverkerforeningens bygg, og det var der insitueringen av Leir 11 Nord skjedde 7. juni 1969.

Tanken om eget ordensbygg i Tromsø ble stadig sterkere ettersom flere loger, samt leir ble instituert og krevde sin plass.

Eiendommen i Storgatabakken ble kjøpt i1970 og byggearbeidet kunne ta til i 1973. Året etter, i mai 1974, kunne loger og leir flytte inn i eget ordenshus i Tromsø.

I 1997/98 ble bygget seksjonert og aksjeseskapet "AS Storgata 118" eies i fellesskap av samtlige loger. De to øverste etasjer i bygget brukes som logelokaler og eies av "Sameiet Odd Fellow logene".

En mer detaljert beskrivelse av arbeidet med ordenslokaler i Tromsø finnes i Thuleposten fra 1997/98, skrevet av Eks DSS Tore H. Hansen. Les de aktuelle artikkelene i ThulePosten: 1997.pdf og 1998.pdf

Sommeren 2018 ble det satt i gang renovering av Ordenens lokaler i Tromsø. I følge brødre som har vært lenge med i Ordenen var det 29 år siden sist lokalene var pusset opp. Felleseiet Storgt. 118 – sammensatt av representanter fra Odd Fellow logene 19 Thule, 65 Borea, 96 Origo, 142 Ishavet og Rebekkalogene 11 Concordia, 71 Moria og 115 Kesia hadde, med Johan Olav Berg fra Borea i spissen som styreleder, ansvaret for og koordinerte renoveringsarbeidet.

Forværelset er også pusset opp. Nytt parkettgulv er lagt og ny gardinforheng er hengt opp. Også de øvrige rommene, klubben med bar og spisesal og kjøkken har også fått en påtrengt oppussing.

I regi av Storgata 118 AS er vinduene på baksiden av bygget skiftet ut. Ytterveggene er foret ut 5 cm og etterisolert og påsatt fasadeplater. Nye rømningsveier er også laget.

På verandaen er det satt opp et nytt Odd-Fellow-skilt på 4,6 meter og lyssatt.