Loge Thule er en Odd Fellow loge i Tromsø, og del av den nasjonale og internasjonale Odd Fellow Ordenen. Som Ordenens første loge i Tromsø, stiftet 28. juni 1936, har vi lange og stolte tradisjoner å ta vare på, samtidig som vi aktivt skal delta i framtiden.

Odd Fellow Ordenen er glad for å få nye medlemmer. I loge Thule arbeider vi aktivt for å øke vårt medlemstall, og vi ønsker å gi deg som mulig ny bror så mye informasjon som mulig, noe du kan lese om på våre åpne nettsider her.

Men hva innebærer det å bli en Odd Fellow bror, som vi kaller oss?

Her vil du finne en generell orientering om hva Odd Fellow Ordenen er, hva den står for, dens historie, hvordan du kan bli medlem i vår Orden, og mye mer. Velg tema fra menyen eller via lenkene nedenfor.

Om Odd Fellow Ordenen

Medlemsskap

Formål

Historie

Humanitært arbeide