Loge nr. 19 Thule sin historie går over 75 år tilbake.

Nedenfor følger et sammendrag av de første 50 år. Denne er nå under digital omforming, og vil bli tilgjengelig her når ferdig.

Nederst på denne siden finner du en lenke til de siste 25 års historie, skrevet i anledning loge Thules 75-års jubileum den 28. Juni 2011.

De første tanker om å starte opp en loge av Odd Fellow Ordenen i Tromsø, ble satt frem i midten av 1920-årene av tannlege Gudleik Devold fra Loge nr. 7, Ragnvald Mørejarl i Ålesund. Men tilslutningen omkring tanken ble for liten. Og forsøket måtte gis opp.

Den 12.Mai1934 stiftes Broderforeningen under navnet Sam. Johnson. Karl Rickertsen blir valgt til formann, Ole Lind til sekretær og Jens Dragøy til kasserer. Ved starten har foreningen elleve medlemmer.

De nye medlemmene i Broderforeningen i Tromsø blir stort sett tatt opp i regi av Loge nr. 14, Polarlys i Harstad. Og mot slutten av 1935 har foreningen fått så mange medlemmer at planen om å stifte en losje i Tromsø kan realiseres. Under et møte den 22. Oktober, blir avgjørelsen tatt. 5. November samme år, samtykker Stor Sire i å stifte egen loge i Ishavsstaden.

Den 28. Juni 1936 institueres losje Nr 19 Thule i Tromsø.

Det skjer i Håndverkerforeningens lokaler, hvor fribrevet blir overlevert. Det har disse chartermedlemmer: Karl Rickertsen, Jens Dragøy, Erling Svendsen, Astrup Holm, Ole Aune og Harald Gustavsen.

Ved stiftelsen hadde Loge nr. 19 Thule 25 medlemmer.

Ved krigsutbruddet i 1940 stoppet arbeidet i logen av seg selv. Odd Fellow Ordenen ble forbudt av tyskerne.

Etter krigsårene hadde Loge nr.19 Thule ikke lenger noe lokale. Under et møte på ”Sagatun” kafè høsten 1945, ble det bestemt at logen skulle fortsette som Broderforening med formann, sekretær og kasserer. Interessen for arbeidet i logen øker i årene etter dette slik at fra 1.januar 1948 kan Loge nr.19 Thule fortsette sitt arbeide som loge.

Nå begynner knoppskytingen for alvor. Loge Thule blir på 60 og 70-tallet moderloge for fire nye loger. Det er Loge nr. 65 Borea og Loge nr. 96 Origo, begge i Tromsø, Loge nr. 70 Kvitbjørn i Hammerfest og Loge nr. 84 De Tre Kjedeledd på Finnsnes

Tidlig i 1970-årene fikk Odd Fellow Ordenen i Tromsø sitt eget ordenshus med innvielse av den nybygde Odd Fellow-gården i Storgaten 118.

Da Loge Thule den 28. Juni 1986 feiret sitt 50-årsjubileum, var medlemstallet vokst til 121 medlemmer.

Dette er et utdrag fra logens historie som er skrevet i jubileumsheftet fra 1986.

Da logen feiret sitt 75-års jubileum den 27 August 2011 hadde vi gleden av å ha Deputert Storsire, Per-Arne Vidnes, sammen med oss. Han kommer fra Ålesund, hvor også vår første OM, tannlege Gudleik Devold fra Loge nr. 7, Ragnvald Mørejarl i Ålesund, kom fra. Så man kan nesten si at historiske bånd var knyttet, og en sirkel var sluttet. 

Klikk for å lese logens jubileumsskrift i anledning vårt 75-års jubileum den 28. Juni 2011. Jubileet ble markert med en jubileumsfest for påmeldte og inviterte den 27. August 2011 i logens lokaler i Tromsø.

 

Hva er grunnlaget for vårt logenavn? Les mer om opprinnelsen til navnet Thule.