Det finnes ikke noen sikker oversikt over Ordenens opprinnelse, og det er delte meninger om hva navnet Odd Fellow betyr.

Med utgangspunkt i språkhistorien er det mye som tyder på at navnet er utledet av Oath Fellows – edsvorne brødre. Det er nemlig fremdeles slik at medlemmene i Ordenen må avlegge bestemte og avgjørende løfter. Ordenen har sitt utspring i England, hvor det eksisterte Odd Fellow sammenslutninger på 1600-tallet. Formålet var allerede den gang basert på nestekjærlighet, omsorg og vennskap.

Den Ordensgren Odd Fellow Ordenen i Norge tilhører ble stiftet i Baltimore i USA på initiativ av en engelsk utvandret Odd Fellow bror – Thomas Wildey. I vertshuset The Seven Stars instituerte fem tidligere Ordensbrødre den første loge, Washington Lodge no. 1. Som leder - Overmester - ble Thomas Wildey valgt, den 26 april 1819.

Dette betegnes som Ordenens stiftelsesdag.

Thomas Wildey var en dominerende leder av Odd Fellow Ordenen i USA inntil han trakk seg tilbake i 1833.

Kvinnelige Odd Fellow medlemmer kalles Rebekkasøstre. De er organisert i Rebekkainstitusjonen, en integrert og likestilt del av Ordenen. Initiativet til opprettelsen av Rebekkainstitusjonen ble tatt i 1851 av en meget fremsynt amerikansk bror, Schuyler Colfax. Søstrene er på samme måte som brødrene sammensluttet i lokale, separate loger. Logene arbeider hver for seg, men er basert på samme formål, motto, lover og forskrifter.

Ordenen spredte seg raskt i USA, og etter hvert også til en rekke land over store deler av verden. Den kom til Europa i 1870-årene og til Norge 1898. Den første Odd Fellow loge ble instituert i Stavanger, men ble senere overflyttet til Christiania.

Den første Rebekkaloge ble instituert i 1909, også dette i Christiania.

Den norske Odd Fellow Ordenen er i dag underlagt Den Europeiske Stologe, som har det  overordnede ansvar for Ordenens drift og utvikling i Europa. Pr. 1. januar 2009 var det 23.540 medlemmer. Det er 12.616 brødre og 10.924 søstre, fordelt på 151 Odd Fellow loger og 125 Rebekkaloger.