Egenutvikling sammen med venner! 

En loge er et samlingssted for vennskap, læring og utvikling. 

Odd Fellow Ordenen har et pedagogisk utviklingsprogram som i hovedsak er bygget på ritualer, og oppdelt i grader. Ritualene er ikke tilgjengelig for utenforstående. Årsaken er at de må oppleves for å forståes. 

For å bli medlem i en loge må man ha en fadder og to personer man kjenner godt, som referanser. Kjenner man ingen, men ønsker å bli medlem av en Odd Fellow eller Rebekkaloge, så kan man ta kontakt med den loge som er lokalisert i nærmiljøet. Det finnes loger i alle byer og på mange tettsteder i landet.

Odd Fellow loger er for menn og Rebekkaloger for kvinner. Begge tilhører Odd Fellow Ordenen. 

Det stilles få, men ufravikelige krav til opptagelse som medlem i Odd Fellow Ordenen: Man må ha fylt 21 år og anerkjenne et høyeste vesen. 

Odd Fellow Ordenen er religionsuavhengig. Det er rom for alle mennesker uansett personlig trosbakgrunn. 

En loge hjelper ikke bare til med selvutvikling, men også med å hjelpe andre. Ytterligere informasjon om Ordenens humanitære arbeid finnes ved å lese under Humanitært arbeide. 

Du har muligens en bekjent, som mener at Odd Fellow Ordenen vil passe for deg, og hun eller han vil sikkert selv kunne gi deg flere aktuelle og praktiske opplysninger om hva et medlemskap i vår Orden innebærer.

Å være en Odd Fellow er en livsform - det er å arbeide for andre og med seg selv!