Les

hele foredraget

om nettdesign.

Dette foredraget inneholder informasjon om nøkkelbegreper i CorePublish som alle Herolder må være observante på, men i tillegg inneholder det forhåpentligvis også impulser til Embedskollegiet om hvorden den enkelte Ordensenhet kan yte mer informasjon til bl.a. ulike interessegrupper utenfor Ordenen, samt besøkende brødre/søstre utenbys fra, og mere.

Lykke til!

Mvh. Alf A. Pedersen

Superbruker CorePublish for OF Norge

Tlf. 930 26993