Etter et logemøte samles brødrene til et felles måltid (taffel), etterfulgt av et uformelt ettermøte m/sosialt samvær, hvor det også kan presenteres foredrag av interesse for brødrene. Prisene for måltid og drikke er non-profit basert: Vi ønsker at så mange som mulig skal delta i våre ettermøter og engasjere seg i vårt felles sosiale samvær, som er en viktig del av våre aktiviteter.

Våre logemøter begynner kl. 19.00, så det kan være en ide å møte opp ca. 18.30 for en prat og kopp kaffe i sosialt samvær først.

Nedenfor finner du en oversikt over menyer for Loge Thules ettermøter i den nærmeste framtid. (PS: For korrekt informasjon om ettermøtenes øvrige innhold/forandring i menyen, sjekk vårt møteprogram og tilsendt epost).

Pris for meny og drikke:

Pris for meny og tilhørende drikke vil bli opplyst under måltidene/via epost.

Program:  

 

Høst 2021
Dato Møtetype Meny Drikke Ettermøte
22.09 Arb.m. Får i kål Øl/Akevitt/vin/min.vann Venneaften
13.10 25Ve. Galla Meny etter veteranenes ønske Øl/Akevitt/vin/min.vann  
27.10 Arb.m Ikke bestemt Øl/Akevitt/vin/min.vann  
08.11 M Fm m/Origo Origo har matansvar Øl/Akevitt/vin/min.vann  
10.11 Arb.m Ikke bestemt Øl/Akevitt/vin/min.vann  
24.11 O+ Galla Ikke bestemt Øl/Akevitt/vin/min.vann  
26.11 Medlemsarr. Rakfiskaften Øl/Akevitt/vin/min.vann  
08.12 Arb.m. m/ledsager Ikke mestemt Øl/Akevitt/vin/min.vann  

  

Vinter/Vår 2022
Dato Møtetype Meny Drikke Ettermøte
12.01 25Ve Galla Meny etter veteranens ønske Øl/Akevitt/Vin/min.vann  
26.01 Arb.m. regnsk. Ikke bestemt Øl/Akevitt/Vin/min.vann  
04.02 Fest m./ledsager Moria Ikke bestemt Øl/Akevitt/Vin/min.vann  
09.02 Arb.m. Ikke bestemt Øl/Akevitt/Vin/min.vann Venneaften
23.02 1+  Ikke bestemt Øl/Akevitt/Vin/min.vann  
09.03 Arb.m. Ikke bestemt Øl/Akevitt/Vin/min.vann  
27.04 Arb.m. Ikke bestemt Øl/Akevitt/Vin/min.vann  
11.05 O+ Galla Ikke bestemt Øl/Akevitt/Vin/min.vann  
17.05 v/Moria Kakebord Øl/Akevitt/Vin/min.vann  
25.05 25Ve Galla Ikke bestemt Øl/Akevitt/Vin/min.vann  
         

 

Høst 2022
Dato Møtetype Meny Drikke Ettermøte
14.09 Arb.m. Ikke bestemt Øl/Akevitt/Vin/min.vann