ISTINDENE er en fjellformasjon gografisk beliggende i området mellom Målselv og Bardu kommuner, som er hovednedslagsfeltet for rekruttering av nye medlemmer til vår loge. Selve Istind, som rager 1493 m over havet, er også synlig i andre nærliggende kommuner.

Fjellformasjonen dominerer det naturskjønne panorama som åpner seg i alle retninger og omspenner det geografiske indre midt-Troms. Disse fjellene arelene et begrep i befolkningens bevissthet og er kjent av alle.

KJEDEN er et begrep som dekker beskrivelsen av fjellgruppen, men assosierer i denne sammenheng primært over på viktige symboler/begreper i Odd Fellow-sammenheng - Kjedeledd, Broderkjede.

Den kombinasjon som danner navnet ISTINDKJEDEN utgjør derfor en symbolikk som gir et godt dekkende navn på vår loge og vil sammen med fjellmotivet som segl bli et symbol som alle brødre vil samle seg om.