DET FØRSTE SÅKORN

Det første initiativ med henblikk på etablering av en Odd Fellow-enhet i indre Tromsble tatt 2. november 1976 ved at syv brødre fra vårt område - medlemmer av loge 84 De Tre Kjedeledd på Finnsnes - dannet en broderklubb. De hadde på forhånd søkt råd og veiledning hos embedemenn i moderlogen,od DDSS Helge Richardsen ble tidlig koblet inn som rådgiver og pådriver. Klubbens møter ambulerte i begynnelsen i brødrenes hjem, inntil kjellerstuen hos br Olav Nilsen ble fast møtested. Klubbens styre var: Ronald Ellingsen, formann, Arild Lian, sekretær og Åsmund Bjørkås, kasserer. Den som imidlertid bør nevnes som egentlig initiativtaker, er Kristen Bertheussen, senere formann i Broderforeningen og chartermedlem i logen.