Logeheimen A/S, eller ODD FELLOW ORDENENS ORDENSHUS ble bygget på dugnad og sto ferdig til institueringen av Loge 110 Istindkjeden 31 august 1985. Huset var opprinnelig et fjøs, og det ligger mye tankearbeid og hundrevis av dugnadstimer for å kunne brukes som ordenshus.

Du finner mere informasjon under Logens historie.

Logeheimen på Fossmoen