Den 2. februar 1979 er tomtekjøp nevnt, men saken ble utsatt i påvente om dannelse av andelslag, noe som aldrig ble aktuelt.

Etter ett år, i møte den 6.november 1979 er husspørsmålet og dannelse av egen loge nevnt under sakslistens eventueltpost, men desverre bare uten noen konkrete planer utenom å øke medlemstallet før saken om dannelse av loge blir aktuelt. Dette ble meddelt Storlogen i brev av 21. november 1979. Den 13. desember samme år ble saken tatt opp på nytt av formann, Ole Ildgruben, men konklusjonen ble den samme.

Den 24. januar 1980 er spørsmålet igjen oppe til behandling hvor det fremmes et konkret forslag - Sundlia gamle skole. Det ble vedtatt å arbeide videre med saken: Innvendingen er at huset er for lite.

I tiden som fulgte var det en rekke forslag som, tomt på Forsvarets grunn i Andselv, tomt i Bardu, kafe "Vilje" i Heggelia og etablere loge i lokalene til moderlogen på Finnsnes, men inten førte frem.

På møte i Bardufoss broderforening 13. mai 1982 ble endelig uthusbygningen på Fossland lansert for første gang. Forslaget møtte betydelig motbør, men etterhvert ble stemningen snudd, og fra nå av er husspørsmål foreningens hovedtema på møtene.