Etter alle formaliteter med ervervelse av tomt og overtakelse av huset var brakt i havn, ble arbeidet med Ordensbygget påbegynt i august 1983. Huset ble tømt for redskaper og skillevegger fjernet. Fra starten av var det klart at det var nødvendig med et tilbygg. Dette ble innarbeidet i tegningene som senere ble godkjent av Storlogen. Tilbygget sto ferdig senhøsten 1983 og utgjør det som i dag er toaletter, garderobe, kjøkken og kantine. Fra da av ble Broderforeningens møter avholdt i dette tilbygget. Utover året 1984 og staret på året 1985 ble huset ferdigstillet.