I møte den 13. september 1984 ble det fattet enstemmige vedtak i følgende saker:

 • sak 117/84 - Stiftelse av aksjeselskap/aksjetegning
 • sak 118/84 - Fullfinansiering av Ordenshuset
 • sak 119/84 - Nevnd for logenavn og segl
 • sak 120/84 - Utnevning av nominasjonsnemd
 • sak 121/84 - Fastsettelse av dato for instituering av loge

Disse vedtak førte i tur og orden til følgende resultater:

 • Aksjeselskapet A/S logeheimen ble vedtatt dannet 7. november 1984
 • Fullfinansiering av logebygget
 • Logenavn og segl ble presentert ev en enstemmig nemd.
 • 1. gangs nominasjon ble gjennomført på ekstraordinært møte 18. september 1984.
 • 2. gangs nominasjon og valg avholdt 27. september 1984
 • Fastsettelse av dato for instituering av loge og innvielse av lokalene samt EI ble enstemmig vedtatt satt til 31. august 1985.