Med den Uavhengige Norske Storloges velsignelse og med støtte av DDSS og moderlogen ble så Bardufoss Broderforening stiftet 20. oktober 1978. På stiftelsesmøtet, som ble ledet av DDSS Thormod Fagernes, var alle Odd Fellow loger i Distrikt 11 representert, rimelig nor de fleste fra moderlogen, til sammen 30 brødre. Man ble ganske snart enig om navnet - det skulle være Bardufoss Broderforening. Ved valgene ble følgende styre valget:

  • Br Kristen Bertheussen, Forrmann
  • Br Ole Ildgruben, Nestleder
  • Br Arild Lian, Sekretær
  • Br Odd Magne Nordnes, Kasserer
  • Br Vidar Wilhelmsen, Arkivar

DDSS foretok deretter instruksjon og erklærte til slutt Bardufoss Broderforening I.O.O.F. for stifte og overlot ledelsen til formannen.