Formålet med stiftelsen av en Odd Fellow Broderforening er snarest mulig å danne loge. Av protokollene fremgår det at dette ikke har vært understreket godt nok fra starten av. Bl a. går dette frem av diskusjonene om verving av nye medlemmer, som jo er en svært viktig  faktor i en slik situasjon. Man var mer opptatt av å diskutere prosedyrer for verving av nye medlemmer enn av aktivt vervearbeid. I tiden som fulgte var alle medlem av loge 84 De Tre Kjedeledd. Oppmøte der var ekstraordinært og alle var aktivt med i logearbeidet.