Leirsang for Leir nr 28 Oslofjord

 

 

Melodi: «Der ligger et land mot den evige sne»

 

 

Det ligger et land i forjettelsens skjær.
Vi gjør oss beredt til å komme det nær.
Leir Oslofjord er den som vil vise vei,
Og er som en kjentmann for deg og meg,

 

Som gode patriarker er vi kjent med vår plikt.
Å gjøre det gode i Leirens distrikt.
Vi tror på en skaper og ber om at han
Kan hjelpe oss fram i mot løftenes land.

 

Vi er en flokk som husker alle løftenes ord.
Og vet at vi alle, på hele vår jord
må arbeide sammen og stå mann ved mann
så alle kan nå et forjettet land.

 

 

Øivin Eriksen