Leirforeningen MIDGARD.

(LOGG PÅ FOR Å SE SKJULTE SIDER (Kun medlemmer av Leir 8 Vestfold)

Stiftet:   tirsdag 25. februar 2014.

Møter:  1. onsdag i hver måned  (sept - mai)  kl 1900.

Ordenslokalene i Horten.

 

STYRET:

Sekr. Alf Robert Johansen, Formann Thor Frebergsvik,  Viseformann Rolf Tue,
Kass. Aasmund Grødahl og  Materialforvalter Ole Romdahl.

 

Fra Stiftelses-seremonien:

Etter Stiftelesseremonien (fra venstre)

DSS Dag Virik, Sekr.  Alf Robert Johansen, Formann Thor Frebergsvik, Stor Sire Morten Buan.
Viseformann Rolf Tue,  Kass. Aasmund Grødahl og Materialforvalter Ole Romdahl.

Protokoll fra Stiftelsen: