Chartermedlemmer sammen med Stor Sire:

Kasserer  Aasmund Grødahl (85 De Tre Holmer),  Materialforvalter Ole Romdahl (40 Vern), Formann Thor Frebergsvik (40 Vern),  Stor Sire Morten Buan, Vise formann Rolf Tue (117 Oseberg) og Sekretær Alf Robert Johansen (27 Kong Sverre).