Nevnder

Publisert
 
NOMINASJONSNEVND:  
   
Geir Eggum Loge 27 Kong Sverre
Gunnar Johan Pedersen Loge 40 Vern
Kåre Misje Loge 85 De Tre Holmer
Knut Erik Orskaug Loge 117 Oseberg
   
Varamenn:  
Odd Dagfinn Grønlid Loge 27 Kong Sverre
Hans-Olav Fredriksen Loge 40 vern
   
FINANSNEVND:  
   
Jan Steinar Lekva Loge 27 Kong Sverre
Arnt Olav Steffensen Loge 40 Vern
Rolf Normann Sørstrøm Loge 85 De Tre Holmer
   
REVISJONSNEVND:  
   
Ivar Kvam Loge 27 Kong Sverre
Dag Rojan Karlsen Loge 40 Vern
Terje Stentun Loge 117 Oseberg
   
ANSKAFFELSESNEVND:  
   
Arnfinn Røren Loge 40 Vern
Olaf Kongsgården Loge 85 De Tre Holmer
Per Firing Loge 117 Oseberg
   
PRIVATNEVND:  
Av praktiske årsaker : Alle er fra Loge 40 Vern
   
Roar Eggen  
Roald Tysnes  
Per Einar Christensen  
Andreas Vaage  
Roy Svensrud