• Vi har leirslagning 2. tirsdag i måneden. Det er påmelding til alle leirslagningene, som åpner i Troens grad. På vegne av leir nr. 26 Jarlsberg ønsker Hovedmatriark og embedskollegiet alle matriarker et flott leirår! Med Matriarkalsk hilsen i Tro, Håp og Barmhjertighet, Heidi Ruud-Johansen, HM