50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 17 Unitas

Tirsdag 7.5.2019 ble vår søster Karin Stomperud hedret med 50 års Veteranjuvel.

Den høytidelige handlingen ble ledet av Distrikt Stor Sire Ann-Helèn Torgalsbøen Pedersen samt Storrepresentant Karine Eriksen som Stor Marshall

Logesalen var fylt opp med våre egne søstre som ønsket å ære jubilanten.

Ved taffelet holdt Distrikt Stor Sire en vakker tale til jubilanten, etterfulgt av mange taler med gode ord fra OM. En rørt jubilant som takket for den flotte seremonien oppe i Logesalen og for det hyggelige ettermøtet.

 

 

 

Odd Fellow 200-års jubileum 

Rebekka loge Nr 17 Unitas logmøte nr 1070 den 26.april 2019 Odd Fellow feirer i dag 200 års jubileum og i den anledning har loge Nr 34 Fredriksten og vår loge gått sammen om en felles feiring. Feststemte logemedlemmer ankom Berga i god tid før seremonien i logesalen. Sølv var pusset, vinduer og gardiner vasket og Berga var i vårstemning.

DSS Ann-Helen Torgalsbøen Pedersen var presiderende OM for dagen. Eks OM Hanne Anette Jensen fungerte for Eks OM Grete Olsen og Eks Om Grete Olsen fungerte som Inspektør for Synnøve Iversen s. Torbjørg Holm fungerte som Skattmester for Unn Gunnarsson. Våre gjester for dagen var DSS Arve Rognerud fra distrikt Smaalenene og hans kone Annie Rognerud og Eks DSS Unni-Beate Bergsland. Festlogen ble ledet av vår DSS og gjestene ble høytiding ønsket velkommen. I anledning 200 års jubileet var det laget et eget jubileumsspill. Aktører var fra begge loger og vi fikk en flott forestilling som tok for seg Ordenens tilblivelse og utvikling ,og som også rettet noen kritiske blikk på enkelte elementer i vår tid, og forsøke å rette blikket fremover. Vi overvar en samtale mellom Thomas Wildy og John Welsh fra omkring 1850 . Deretter en samtale mellom Samuel Johnson og to potensielle Rebekkasøstre.Så var det en scene med et Ordens medlem og en interessent og tilslutt en scene hvor tre Ordensmedlemmer snakket sammen om emnet etisk post. Spillerne fra begge loger gjorde en flott innsats og alle hadde en flott og verdig seremoni i logesalen.

Etter møtet var det gallamiddag med underholdning av tenoren Aasmund Kaldestad, taler og ikke minst den morsomme talen til herrene fra vår OM Lise Holter Andersen. Logebror Jan Kingo Lilleby hold en festlig takk for maten tale.
Inger-Lisbeth Friberg Sekr. Vi var 39 søstre 3 gjester og ? brødre tilstede

40-års veteranjuvel 08. april 2019

Det ble en høytidelig og stilfull seremoni da vår søster Wenche Halkjær ble hedret og mottok sin 40-årige veteranjuvel, 9.april. Mange søstre møtte frem og overvar seremonien og deretter et søstermåltid ved vakkert vårlig dekket taffel. Fine taler ble jubilanten til del og hun takket for de gode minnene hun fikk med seg fra denne kvelden.

 

Vår kapellan Birgit Lindahl leste dette stykket under etisk post på vårt logemøte 26.mars - det er en epistel til ettertanke. 

Tenn lys når mørket kommer -

Det nydeligste lyset man kan tenne er det lyset man ser skinne i en annens øyne

Når vi ser kirker og katedraler som er mange hundre år gamle, tenker vi på hvordan noen klarte å reise dem uten de hjelpemidler vi har i dag

Hva hadde de som vi ikke har i dag?

De hadde tid, sier vi. Men var døgnet lengre den gangen enn nå?
Men tiden løper fra oss, sier vi.  Det er så mye vi gjerne vil være med på og så mye som bør gjøres.

Da er det lett å glemme det viktigste – nemlig å leve og å leve i dag!

Dagen i går er gått bort og kommer aldri tilbake.

Dagen i morgen vet vi ikke 100% at vi får.

Men dagen i dag har vi, og det gjelder å bruke den slik at vi i fremtiden kan se tilbake på den med tilfredshet og glede.

Du trenger aldri å angre på en dag i ditt liv.

Gode dager gir deg glede, dårlige dager gir deg erfaring.

De verste dagene gir deg en lærepenge og de beste gir deg minner.

La oss stoppe opp – tenke

Haster vi i vei fra det ene til det andre uten å forstå

At livet er det som ligger imellom?

I stedet for å gjøre livet til en verdifull vandring – gjør vi det til en transportstrekning.

I hvor stor grad lar vi andre bestemme veien og hastigheten, bestemme hvor vi skal stanse opp, og hva vi skal ha med oss underveis for å leve?

For en ting må vi ikke glemme:

*husk at fortiden er forbi

*fremtiden har vi ikke fått

*vi eier bare dagen i dag

Vi er alle på vandring, søker etter noe vi savner.

Som søstre i Odd Fellows Rebekka orden er vi heldige som får sitte ned i ro, delta med sansene, høre, se eller synge.

Delta, oppdage og reflektere.  Telefonene er skrudd av , vi blir ikke nådd.

Vi er en verdibærende Orden.  Disse verdiene skal også brukes som et botemiddel mot sjelelig ensomhet.

Vi kjenner alle felleskapet her i Rebekkalogen hvor vi ser og blir sett.

Hvor vi hilser og blir hilst på.  Hvor vi samtaler og fyller våre liv med inntrykk;  «Alt hva dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem»

Den Gyldne Regel, eller også kalt «gjensidighetens lov» er en god veiviser.

Når vi leser  at 70.000 landsmenn opplever ensomhet som et problem, så kan hver og en av oss gjøre noe med det. Disse menneskene lever omkring oss over alt i samfunnet.

Hver dag må vi velge mellom å gjøre det gode, eller gjøre det onde.  Hvert eneste av våre handlingsvalg har et snev av dette dilemma.  Å arbeide på selg selv for å bli bedre – eller verre  - er en kontinuerlig prosess som vare hele livet ut.

Daglig mater du en av ulvene inne i deg.  Daglig lytter du til en av englene som sitter på hver side av dine skuldre.

Har det en mening å bli et bedre menneske?  Spørsmålet er til oss alle.  Og alle svarer vi i praksis på spørsmålet gjennom de handlingsvalg vi gjør.

 

 

 

25-års veteranjuvel i loge nr. 17 Unitas

Tirsdag 12. mars 2019 ble vår søster Karine Eriksen hedret med 25 års veteranjuvel. Etter en høytidelig og vakker seremoni i logesalen, satte vi oss til et nydelig dekket bord, og ble servert av  brødre fra loge 34 Fredriksten. Det ble en meget bevegende kveld, fylt med både latter og tårer, der vi la ut på en reise gjennom søster Karines logeliv. Reisen ble belyst fra forskjellige perspektiver i mange flotte taler fra søstre, og ikke minst i talen fra jubilanten selv. Det var en minnerik og høytidelig kveld for vår nye Veteran og for alle gjester og søstre som var tilstede.

Bildetekst:
Fra V bak Eks OM Marie Heide Mørck-Johnsen, OM Lise Holter Andersen, Eks OM Grete Olsen
Foran V 25-års veteran Karine Eriksen 

 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50


 

 

 

Sosialaften 26.februar 2019

Sosialaftenen 26.februar ga de 46 fremmøtte en spesiell og tankevekkende stund. Kveldens foredragsholder, lege Martin Østensvig, ga en innblikk i en verden vi kun hører om og ser glimt av på TV.  
Leger uten Grenser gir medisinsk nødhjelp og kirurgi til dem som trenger det mest. De hjelper mennesker som er rammet av krig, konflikt og katastrofer. Det fødes barn og det både dør og drepes barn i krig. De som jobber er vitne til ufattelige lidelser hos både barn og voksne. Martin Østensvig fortalte sterke historier for de meget lydhøre søstrene.
Den brutale borgerkrigen i Sør-Sudan førte og fører til ekstreme humanitære behov for sivilbefolkningen.
Martin fortalte at han hadde arbeidet som anestesilege i Norge i 19 år, men har aldri opplevd at strømmen går under en operasjon at legeteamet har måttet fortsette med hodelykter og lys fra mobilen Men det ble faktisk en del av dagliglivet på sykehuset i Bor, Sør-Sudan. 
Ukentlig kom det inn alvorlige skuddskader fra borgerkrigen, som krevde kirurgi, en kirurgi som vi grunnet begrensinger i alt fra bedøvelser til utstyr, måtte improvisere mye. Anestesilegen var også landsbyens prest! Men han var dyktig og lærenem. En gang hadde Martin gjenopplivet en nyfødt baby som var avhengig av surstoff, men om natten ble strømmen slått av og dessverre døde babyen. 
Dette var en av flere sterke historier som ble fortalt oss. Keisersnitt handlet om å redde morens liv, det fantes ikke kuvøser, det fantes ikke sykepleiere eller leger på nattevakt.  
På grunn av den ekstreme fattigdommen og skepsisen til Leger uten Grenser, var det helt umulig å gi pasientene mat på sykehuset, det måtte de pårørende selv sørge for, likeså var det de pårørende som fungerte som pleiere og sov under eller ved siden av sengen. Martin fortalte om en pasient som ikke hadde pårørende, selv om legene i dette tilfellet gav ham av sin egen mat, tok det veldig lang tid før vedkommende ble frisk nok til å forlate sykehuset. På grunn av dårlig ernæring.
Sør-Sudan er et samfunn med problemer på de fleste områder, blant annet sank verdien av pengene med 20% bare på de mnd Martin Østensvig var der. Kuer er den tryggeste valutaen i landet, men jeg har behandlet to personer med alvorlige skader etter at de har blitt angrepet av de spisse horna på kuene.   
Borgerkrigen fortsetter i store deler at landet og de trenger fortsatt mye hjelp. 
Ved hjelp av kveldens store utlodning som innbrakte kr 7500,- Av denne summen sendte Sosialkomitèen kr 6000,- til Leger uten Grenser. Vi håper at det vil monne noe i det store sluket til Leger uten Grenser og hjelpe sivilbefolkning i krigsherjede land.

Synøve Torgalsbøen fikk blomster - hun hadde nettopp feiret sin 85-års dag. responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

 

Venneaften 12.februar 2019

Tirsdag 12.februar arrangerte vi Venneaften. Til vår store glede kom det 6 venner på besøk. De fikk et innblikk i vår logesal, hvor de i tillegg også kunne nyte nydelige musikkstykker under stjernehimmelen.
Ettermøtet bød på god mat(i form av en stor bakt potet m salat) og god prat.
Quiz for søstrene som virkelig krevde en test av alle hjernens små grå, mens våre venner fikk anledning til ytterligere informasjon fra vår OM Lise Holter Andersen og DSS Ann-Helen Torgalsbøen Pedersen.
Stor stemning og ikke minst stor utlodning, masse flotte gevinster og glade ansikter. Loddsalget innbrakte ca 3900,-. Tusen, tusen takk.

 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

 

Logemøte 29.januar 2019

Tirsdag 29. januar ble det andre logemøtet i 2019 avholdt. Det var godt å se alle søstrene igjen og jeg tror at vi var 47 egne søstre på logen denne kvelden. På logemøtet leverte alle nevnder rapport og DSS Ann-Helèn Torgalsbøen Pedersen holdt instruksjon. På ettermøtet ble det servert karbonadesmørbrød og kaffe før Trond Henriksen fra Kirkens Bymisjon holdt foredrag. Henriksen inviterte oss med på en bevegende reise gjennom livet sitt. Vi fulgte ham fra en barsk oppvekst i Oslo, gjennom kriminalitet, rusavhengighet og 13 år i fengsel, og frem til i dag der han jobber som miljøarbeider med et brennende engasjement for ungdom som trenger ekstra støtte. Foredraget hans var basert på selvbiografien “Ingen murer er for høye” fra 2016. Det var nok en fin og minneverdig kveld i logen.

 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

Nyttårsloge 15.januar 2019

Glimt fra middagen på nyttårslogen.
Det først kapittel i logeboken til Unitas 17 i året for Ordenens 200-års jubileum, ble skrevet tirsdag den 15. januar på Berga med den tradisjonelle nyttårsloge. Nyttårslogen ble i år gjennomført uten ledsagere. Det var en kveld både for ettertanke og refleksjoner over logens grunnleggende verdier og en kveld for fest. Privatnevnden hadde pyntet bordene meget vakkert med roser og lyskjeder. Før middagen holdt kantor/organist i Rakkestadkirkene, Natanael Snorreson Svae, en spennende og stemningsfull 30-minutters konsert for oss. Til middagen nøt vi koldtallerken og etterpå kaffe og sjokolade. Det var en koselig kveld, der vi også sendte mange gode tanker til alle søstre som ikke deltok, og en fin begynnelse på det nye logeåret.

 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

 

 

Veteranaften 20.november 2018

Glimt fra veteranaften på Berga tirsdag 20. november 2018. Etter et flott og høytidelig logemøte, gikk snakken lystig i salongene før Solveig Søtorp kalte oss inn til middag. Vi satte oss ved et vakkert pyntet bord og fikk servert bakt torskerygg med kremede grønnsaker og urtepoteter. Under middagen ble veteranene, 15 i antallet - som det seg hør og bør, hedret med taler og blomster. Hilde Ullensvang leste opp fra boken “Eg snakkar om det heile tida” av C.L. Joof, og Ann-Cathrin Lie Nordbrøden fortalte at inntekten fra julemessen var på over 21.000 NOK. Etter middagen ble det servert kaffe og marsipankake i salongene.

 

 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

Det Gode Vennskaps grad 06.11.18

Tirsdag 6.november var en høytidsdag i vår loge. Søstrene Britt Hammerstad, Eva-Anette Kraft og Hilde Amundsen mottok Det Gode Vennskaps grad. Etter en høytidelig seremoni i logesalen, var det dekket for et hyggelig ettermøte. Søstrene ble gratulert og ønsket tillykke av både gjestende søstre fra 114 Mareld og være egne. OM Lise Holter Andersen leste et megetsigende dikt om nettopp vennskap. Britt takket for et lærerikt, inspirerende og oppbyggende første år, og påpekte at hun bare gledet seg til fortsettelsen. Hvilket også de to andre nybakte vennskapssøstrene gjorde. Vi ble servert bakt potet m salat, som smakte fortreffelig. Sanger ble stemt i med glade stemmer og som vanlig ble en fin logekveld avsluttet med Haldensangen.

 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

 

 

Den Høye Sannhets grad 25.09.18

Den 25.september ble en stor høytidsdag i vår loge nr 17 Unitas. Tre søstre ble forfremmet til Den Høye Sannhets grad. En aften fylt av takknemlighet og gode ønsker for fremtidig logeliv. Fra å være tre stk ubeskrevede blad, var disse bladene nå beskrevet med en del av logens liv og lære. Lykke til videre.
Bildet: fra v bak Eks OM Hanne Anette Jensen, Eks OM Ann-Helèn Pedersen, str Mona Carlsen
Foran: OM Lise Holter Andersen, str Reidun Hansen, str Anne Hilde Slang og str Ann Britt Skjerve

 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

50-års veteranjuvel 8.mai 2018

Vår søster Grete Stumberg, fikk i dag etter 50 år som logemedlem, sitt synlige bevis gjennom å motta vår ordens 50-års veteranjuvel. Etter en meget høytidelig seremoni i logesalen, fikk vi et ettermøte fylt av 50 års gode minner og stor stemning. Det var fine taler av DDS Unni Beate Bergsland, fung. OM Grete Olsen, hilsen fra fadder Grete Bjørnstad, tale fra forhenværende Unitas søster Berit Törn fra loge 101 Beda Hallberg i Kungälv, samt Birgitta Trolle fra loge 17 Prinsessan Sibylla, Stockholm. 50-års veteranen Grete Stumberg fortalte levende om sin 50 år i logen, om verv, embeder og søstre. Det ble en kveld å minnes for de 45 gjestene ved taffelet. Vi ønsker henne lykke til med de neste år.

 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

 

 

Sosialaften 27.februar 2018

Vinterens kulde hadde slått til for fullt tirsdag 27. februar 2018. 12 kalde utenfor, men over 40 søtre trosset kulden og fikk en fin kveld sammen. Det var sosialaften, med foredrag at vår søster Kikki Bjørneby, som holdt et engasjerende foredrag om kommunikasjon mellom dyr og mennesker.
Søster Eva Mette Jørgensen fortalte om Røde Kors prosjekt med invitasjon til 15 ungdommer fra Latvia som skal tilbringe sommerferien på Bøkevangen.
Kveldens store utlodning innbrakte netto 8300,- og det er logens støtte til prosjektet. Ikke en sosialaften uten et gedigent kakebord, så også denne gang.
Flotte, smakfulle kaker - en stor takk til bakerne.

 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

Arbeidsmøte 30.januar 2018.

Ute blåste det på tvers og regnet frøs til is på bakken. Men innendørs på Berga, var 36 søstre igjen til ettermøtet og fikk et interessant innblikk i Halden taxis 107-årige liv, glimrende fortalt av Roger Prang, forfatteren av verket.
Alt fra biler på gass og knott, til farefulle ferder til svenskegrensen med flyktninger og til dagens utvikling hvor ikke kun vanlig persontransport er en del av yrket, i tillegg også transport av skoleelever, syke- og fly-buss.
Flere morsomme historier om de forrskjellig taxi-buene og ikke minst om sjåfører og "folka i luka". Halden taxi innehar nå også en egen stor buss. Kanskje den en dag tar med alle Unitassøstrene på tur . Utlodning er alltid hyggelig, søstrene brakte flotte premier og ikke minst mange! Vi har til nok en kveld.
Denne kvelden var det utdeling til 15 heldige vinnere og summen inn endte på over 3000,-. en stor, stor Takk til dere alle for flotte premier og kjøp av lodd

 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50
 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50
 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50
 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50
 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50
 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

 

Nyttårsloge 16.januar 2018

16.januar startet vi 2018 med en nyttårsloge. Etter en høytidelig samling i logesalen, var det tid for en flott stund i spisesalen. Her fikk vi underholdning av Tom Jensen, en meget velsmakende middag og himmelsk karamellpudding. Masse god prat, sang og fine taler. En god oppstart på det nye år.