Julemøte med loge Fredriksten 04.12.12

De fremmøtte søstre og brødre opplevede et meget stemningsfullt julemøte.
På ettermøtet gikk alle til et vakkert pyntet bord og ble servert smakfull julemiddag. Kvelden ble avsluttet med kaffe/sjokolade og loddsalg hvor gevinstene som ble utdelt ga mange fornøyde smil. Loddsalget som forøvrig innbrakte kr 4500,- vil i løpet av året bli brukt til et godt sosialt formål i Halden. En t
akk til alle søstre for året som har passert. Uten dere ville livet vært fattigere.

 

Veteranaften 20.11.12

Vår loge Unitas har flotte, trofaste og energiske veteraner som et årlig møte gir en ekstra oppmerksomhet og som veteranerne virkelig fortjener. De har mye å gi av kunnskap og gode tips til yngre søstre. Til årets møte kom 11 nydelige veteraner. 
En gjest og 46 egne søstre møtte opp denne mørke regnfulle høstkvelden. Møtet ble avsluttet med vakker musikk under stjernehimmelen.
Ettermøtet ga søstrene en smakfull middag, samt utdeling av roser og tale til veteranene var en god opplevelse. Middagen ble forøvrig servert av staute herrer fra loge Fredrikshald. Det hele ble avsluttet med hyggelig prat over en kopp kaffe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Svanhild er vår eldste veteran - over 50 år! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ***************************************

Arbeidsmøtet 0+ 23.10.12

Innvielse er alltid en glede å bevitne, vakker og høytidelig som den er. En mørk og fuktig kveld kom 39 egne søstre og 4 søstre fra Loge Kjeden, Sarpsborg. Møtet ga igjen en påminnelse til alle om å utbre Vennskapets, Kjærlighetens og Sannhetens grunnprinsipper. Vi ønsker våre nye søstre velkommen og håper de får stor glede av logen fremover.

Innvielse 23.10.12
Grethe Thon og Tove Irene Bakke

Gratulerer til våre nye søstre Grethe Thon og Tove Irene Bakke
med sine faddere UM Hanne Jensen og OM Ann-Helèn Jørgensen

 

Våre søstre fra Loge Kjeden i Sarspborg som besøkte oss 23.10.


Et vakkert dekket bord ventet våre søstre etter innvielsen.

****************************************************

De Tre Kjedeledd hadde i utgave 3/12 bilde av Haldens Ordenshus på forsiden. Men dessverre var det ingen artikkel inne i bladet. Bladet kan leses her:
http://www.oddfellow.no/getfile.php/Bilder/V%C3%A5r%20nettavis/Publiserte%20bilder/2012/10%20Oktober/22/02/DTK312L.pdf

Søsterskillingsmøtet 09.10.12

Høstens Søsterskillingsmøte som også inneholdt gradspassering til Det Gode Vennskaps grad, ble et meget flott møte. I tillegg til 46 egne søstre, hadde vi besøk av 19 søstre fra Loge Else, Fredrikstad og 2 søstre fra Loge Sjöstjärnan, Lysekil.
Koret Mixdur underholdt med nydelige toner på ettermøtet som også gav brutto vel 8000,- i loddsalg. Aftenen ble avluttet med gevinstutdeling og et rikelig utvalg i de lekreste kaker.

 

GRADSPASSERING

Vi gratulerer våre søster- Marit Nordmark Wøien - med forfremmelsen til Det Gode Vennskaps Grad, den 9. oktober 2012 

Fra venstre fadder Tone Jørstad, Marit Nordmark Wøien og OM Ann-Helèn T. Pedersen

Fra venstre Fadder Tone Jørstad, Marit Nordmark Wøien og OM Ann-Helèn T. Pedersen

 

 *********************************************************************************************

Arbeidsmøte 25.09.12
Første møte etter Nordisk Treff i Ringsted, hvor den elste deltageren, Eva Svenkerud, takket på vegne av de andre søstre for en meget minnerik tur. OM var takknemlig for en flott tur som også brakte alle vel hjem igjen. Det var 43 søstre tilstede denne gang - flere var ikke sett siden i våres. OM er invitert til vår søsterloge Cecilia på Mysen som feirer 50år denne høsten.  Eks OM leste om opprinnelsen Rebekkas stiftelse. Ettermøtet bød nok en gang på hyggelig sosialt samvær og serverte denne gang terteskjell m/fyll og is/kaffe til dessert.

   

 

 

 

 

*******************************************************************************************

 

Infomøtet 11.09.12

DSS Unni Bergsland ga en generell info om Odd Fellows opprinnelse og ordenens verdier og etikk. OM Ann-Helèn T. Pedersen ga et innblikk i Unitas historie. Gode påminnelser til våre søstre og nyttig info til møtets gjester. CM Lise Holter Andersen leste Max Ehrmans nydelige, tankevekkende "Desiderata"  (http://www.grondahl.no/christopher/desiderata.shtml). 
Ettermøtet ga både gjester og søstre anledning til hyggelig sosialt samvær. Søster Birgit Lindahl leste flere små poetiske dikt om bl.a drømmer.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/*******************************************************************************

 

LOPPEMARKEDET 31.august og 1.september
ble avholdt i strålende høstvær med utallige besøkende som handlet både det spiselige og av et enormt utvalg av forskjellige lopper.  En STOR takk til våre driftige søstre som jobbet så svetten rant og neglene brakk både fredag og lørdag, samt stor dugnadsinnsats også tidligere i uken.  

Tusen hjertelig takk til alle som bidro.
Summa summarum fikk vi inn ca 40.000!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************************************

Arbeidsmøte 8.mai 2012

Arbeidsmøtet 8.mai ble avsluttet med et foredrag av Lisbeth Bjerke som er trivselskoordinator ved Haldens Sykehjem.
Hun var invitert til dette som et resultat av innsamlingen på Sosialaftenen, hvor formålet var å gi beboerne en feriedag. Lisbeth Bjerke brenner for sin jobb og ga et levende og engasjerende foredrag for søstrene.
OM Ann-Helen T. Pedersen takket henne på vegne av logen og sekr i Sosialnemda Solveig Søtorp overrakte kr 7000,- som et bidrag til en meningsfylt feriedag for beboerne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************************************

 Sosialaftenen 24.april  2012

Vårens sosialaften ble en sådan i humorens tegn. Meget bra fremmøte av 50 egne søstre og 9 gjester. 
Lars Ole Klavestad, en spennende tegner/forfatter fra Fredrikstad.   http://www.f-b.no/kultur/lars-ole-klavestads-fugler-blir-til-bok-1.1785928 , fortalte med en god porsjon humor og fantasi om sine høyst merkverdige fisker og andre dyr - de varierte fra filoso-fisk via rocke-får til is-lam og under-kua.  Som avslutning solgte og signerte han sine bøker. 
Kvelden bød også på en e
nkel bevertning, smørbrød m/eggerøre og ikke å forglemme det smakfulle store kakebord. 
Kveldens trekningen av mange flotte gevinster, ga et velkomment nettooverskudd på vel 6600,-, som vil bli gitt for å gi beboere på alle Haldens sykehjem en kjærkommen feriedag utenfor boligen. 

 ************************************************

 

GRADSPASSERING

Vi gratulerer våre søstre med forfremmelsen til
Den Høye Sannhets Grad, den 20. mars. 2012

Linda Anette Jensen og Unn S. Gunnarsson

       Fra venstre: Linda Anette Jensen, OM Ann-Helèn T. Pedersen, Unn S. Gunnarsson

       Bakre rekke: Faddere Hanne Jensen og Eva-Mette Jørgensen 

*********************************** 

VETERAN 

Marie Heide Mørch-Johnsen fikk tildelt sin 25 års Ve.Ju. tirsdag 06.03.2012

Gratulerer!

*****************************

FØDSELSDAGER 2012

Logen  gratulerer

19.feb   Linda Anette Jensen   30 år

20. feb   Astrid Jacobsen    80 år

27. feb   Grete Olsen    65 år

1. mars   Anne-Karin Heiberg   65 år

3.apr   Ingebjørg Thomassen   70 år

9.apr   Lillian Fjellstad   55 år

25.apr   Torbjørg Holm   75 år

26.apr   Karin Nygaard   70år

9.mai   Solveig Skattum   75 år

11.mai   Ingri Lydersen   75 år

31.mai   Elly Kinander   90 år

14.juli   Anna-Maria Stien   80 år

14.aug   Eva-Mette Jørgensen    55 år

9.okt   May Dahlman    75 år

29.okt   Marie Heide Mørch-Johansen   60 år

4.nov   Svanhild Sandberg   85 år

9.nov   Jorunn Rød   70 år

27.nov   Eva Hansen   70 år

30.nov   Birgit Lindahl   70 år

26.des   Ragnhild Aamodt   80år