50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 17 Unitas

Tirsdag 7.5.2019 ble vår søster Karin Stomperud hedret med 50 års Veteranjuvel.

Den høytidelige handlingen ble ledet av Distrikt Stor Sire Ann-Helèn Torgalsbøen Pedersen samt Storrepresentant Karine Eriksen som Stor Marshall

Logesalen var fylt opp med våre egne søstre som ønsket å ære jubilanten.

Ved taffelet holdt Distrikt Stor Sire en vakker tale til jubilanten, etterfulgt av mange taler med gode ord fra OM. En rørt jubilant som takket for den flotte seremonien oppe i Logesalen og for det hyggelige ettermøtet.

 

 

 

Odd Fellow 200-års jubileum 

Rebekka loge Nr 17 Unitas logmøte nr 1070 den 26.april 2019 Odd Fellow feirer i dag 200 års jubileum og i den anledning har loge Nr 34 Fredriksten og vår loge gått sammen om en felles feiring. Feststemte logemedlemmer ankom Berga i god tid før seremonien i logesalen. Sølv var pusset, vinduer og gardiner vasket og Berga var i vårstemning.

DSS Ann-Helen Torgalsbøen Pedersen var presiderende OM for dagen. Eks OM Hanne Anette Jensen fungerte for Eks OM Grete Olsen og Eks Om Grete Olsen fungerte som Inspektør for Synnøve Iversen s. Torbjørg Holm fungerte som Skattmester for Unn Gunnarsson. Våre gjester for dagen var DSS Arve Rognerud fra distrikt Smaalenene og hans kone Annie Rognerud og Eks DSS Unni-Beate Bergsland. Festlogen ble ledet av vår DSS og gjestene ble høytiding ønsket velkommen. I anledning 200 års jubileet var det laget et eget jubileumsspill. Aktører var fra begge loger og vi fikk en flott forestilling som tok for seg Ordenens tilblivelse og utvikling ,og som også rettet noen kritiske blikk på enkelte elementer i vår tid, og forsøke å rette blikket fremover. Vi overvar en samtale mellom Thomas Wildy og John Welsh fra omkring 1850 . Deretter en samtale mellom Samuel Johnson og to potensielle Rebekkasøstre.Så var det en scene med et Ordens medlem og en interessent og tilslutt en scene hvor tre Ordensmedlemmer snakket sammen om emnet etisk post. Spillerne fra begge loger gjorde en flott innsats og alle hadde en flott og verdig seremoni i logesalen.

Etter møtet var det gallamiddag med underholdning av tenoren Aasmund Kaldestad, taler og ikke minst den morsomme talen til herrene fra vår OM Lise Holter Andersen. Logebror Jan Kingo Lilleby hold en festlig takk for maten tale.
Inger-Lisbeth Friberg Sekr. Vi var 39 søstre 3 gjester og ? brødre tilstede

40-års veteranjuvel 08. april 2019

Det ble en høytidelig og stilfull seremoni da vår søster Wenche Halkjær ble hedret og mottok sin 40-årige veteranjuvel, 9.april. Mange søstre møtte frem og overvar seremonien og deretter et søstermåltid ved vakkert vårlig dekket taffel. Fine taler ble jubilanten til del og hun takket for de gode minnene hun fikk med seg fra denne kvelden.

 

Vår kapellan Birgit Lindahl leste dette stykket under etisk post på vårt logemøte 26.mars - det er en epistel til ettertanke. 

Tenn lys når mørket kommer -

Det nydeligste lyset man kan tenne er det lyset man ser skinne i en annens øyne

Når vi ser kirker og katedraler som er mange hundre år gamle, tenker vi på hvordan noen klarte å reise dem uten de hjelpemidler vi har i dag

Hva hadde de som vi ikke har i dag?

De hadde tid, sier vi. Men var døgnet lengre den gangen enn nå?
Men tiden løper fra oss, sier vi.  Det er så mye vi gjerne vil være med på og så mye som bør gjøres.

Da er det lett å glemme det viktigste – nemlig å leve og å leve i dag!

Dagen i går er gått bort og kommer aldri tilbake.

Dagen i morgen vet vi ikke 100% at vi får.

Men dagen i dag har vi, og det gjelder å bruke den slik at vi i fremtiden kan se tilbake på den med tilfredshet og glede.

Du trenger aldri å angre på en dag i ditt liv.

Gode dager gir deg glede, dårlige dager gir deg erfaring.

De verste dagene gir deg en lærepenge og de beste gir deg minner.

La oss stoppe opp – tenke

Haster vi i vei fra det ene til det andre uten å forstå

At livet er det som ligger imellom?

I stedet for å gjøre livet til en verdifull vandring – gjør vi det til en transportstrekning.

I hvor stor grad lar vi andre bestemme veien og hastigheten, bestemme hvor vi skal stanse opp, og hva vi skal ha med oss underveis for å leve?

For en ting må vi ikke glemme:

*husk at fortiden er forbi

*fremtiden har vi ikke fått

*vi eier bare dagen i dag

Vi er alle på vandring, søker etter noe vi savner.

Som søstre i Odd Fellows Rebekka orden er vi heldige som får sitte ned i ro, delta med sansene, høre, se eller synge.

Delta, oppdage og reflektere.  Telefonene er skrudd av , vi blir ikke nådd.

Vi er en verdibærende Orden.  Disse verdiene skal også brukes som et botemiddel mot sjelelig ensomhet.

Vi kjenner alle felleskapet her i Rebekkalogen hvor vi ser og blir sett.

Hvor vi hilser og blir hilst på.  Hvor vi samtaler og fyller våre liv med inntrykk;  «Alt hva dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem»

Den Gyldne Regel, eller også kalt «gjensidighetens lov» er en god veiviser.

Når vi leser  at 70.000 landsmenn opplever ensomhet som et problem, så kan hver og en av oss gjøre noe med det. Disse menneskene lever omkring oss over alt i samfunnet.

Hver dag må vi velge mellom å gjøre det gode, eller gjøre det onde.  Hvert eneste av våre handlingsvalg har et snev av dette dilemma.  Å arbeide på selg selv for å bli bedre – eller verre  - er en kontinuerlig prosess som vare hele livet ut.

Daglig mater du en av ulvene inne i deg.  Daglig lytter du til en av englene som sitter på hver side av dine skuldre.

Har det en mening å bli et bedre menneske?  Spørsmålet er til oss alle.  Og alle svarer vi i praksis på spørsmålet gjennom de handlingsvalg vi gjør.

 

 

 

25-års veteranjuvel i loge nr. 17 Unitas

Tirsdag 12. mars 2019 ble vår søster Karine Eriksen hedret med 25 års veteranjuvel. Etter en høytidelig og vakker seremoni i logesalen, satte vi oss til et nydelig dekket bord, og ble servert av  brødre fra loge 34 Fredriksten. Det ble en meget bevegende kveld, fylt med både latter og tårer, der vi la ut på en reise gjennom søster Karines logeliv. Reisen ble belyst fra forskjellige perspektiver i mange flotte taler fra søstre, og ikke minst i talen fra jubilanten selv. Det var en minnerik og høytidelig kveld for vår nye Veteran og for alle gjester og søstre som var tilstede.

Bildetekst:
Fra V bak Eks OM Marie Heide Mørck-Johnsen, OM Lise Holter Andersen, Eks OM Grete Olsen
Foran V 25-års veteran Karine Eriksen 

 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50


 

 

 

Sosialaften 26.februar 2019

Sosialaftenen 26.februar ga de 46 fremmøtte en spesiell og tankevekkende stund. Kveldens foredragsholder, lege Martin Østensvig, ga en innblikk i en verden vi kun hører om og ser glimt av på TV.  
Leger uten Grenser gir medisinsk nødhjelp og kirurgi til dem som trenger det mest. De hjelper mennesker som er rammet av krig, konflikt og katastrofer. Det fødes barn og det både dør og drepes barn i krig. De som jobber er vitne til ufattelige lidelser hos både barn og voksne. Martin Østensvig fortalte sterke historier for de meget lydhøre søstrene.
Den brutale borgerkrigen i Sør-Sudan førte og fører til ekstreme humanitære behov for sivilbefolkningen.
Martin fortalte at han hadde arbeidet som anestesilege i Norge i 19 år, men har aldri opplevd at strømmen går under en operasjon at legeteamet har måttet fortsette med hodelykter og lys fra mobilen Men det ble faktisk en del av dagliglivet på sykehuset i Bor, Sør-Sudan. 
Ukentlig kom det inn alvorlige skuddskader fra borgerkrigen, som krevde kirurgi, en kirurgi som vi grunnet begrensinger i alt fra bedøvelser til utstyr, måtte improvisere mye. Anestesilegen var også landsbyens prest! Men han var dyktig og lærenem. En gang hadde Martin gjenopplivet en nyfødt baby som var avhengig av surstoff, men om natten ble strømmen slått av og dessverre døde babyen. 
Dette var en av flere sterke historier som ble fortalt oss. Keisersnitt handlet om å redde morens liv, det fantes ikke kuvøser, det fantes ikke sykepleiere eller leger på nattevakt.  
På grunn av den ekstreme fattigdommen og skepsisen til Leger uten Grenser, var det helt umulig å gi pasientene mat på sykehuset, det måtte de pårørende selv sørge for, likeså var det de pårørende som fungerte som pleiere og sov under eller ved siden av sengen. Martin fortalte om en pasient som ikke hadde pårørende, selv om legene i dette tilfellet gav ham av sin egen mat, tok det veldig lang tid før vedkommende ble frisk nok til å forlate sykehuset. På grunn av dårlig ernæring.
Sør-Sudan er et samfunn med problemer på de fleste områder, blant annet sank verdien av pengene med 20% bare på de mnd Martin Østensvig var der. Kuer er den tryggeste valutaen i landet, men jeg har behandlet to personer med alvorlige skader etter at de har blitt angrepet av de spisse horna på kuene.   
Borgerkrigen fortsetter i store deler at landet og de trenger fortsatt mye hjelp. 
Ved hjelp av kveldens store utlodning som innbrakte kr 7500,- Av denne summen sendte Sosialkomitèen kr 6000,- til Leger uten Grenser. Vi håper at det vil monne noe i det store sluket til Leger uten Grenser og hjelpe sivilbefolkning i krigsherjede land.

Synøve Torgalsbøen fikk blomster - hun hadde nettopp feiret sin 85-års dag. responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

 

Venneaften 12.februar 2019

Tirsdag 12.februar arrangerte vi Venneaften. Til vår store glede kom det 6 venner på besøk. De fikk et innblikk i vår logesal, hvor de i tillegg også kunne nyte nydelige musikkstykker under stjernehimmelen.
Ettermøtet bød på god mat(i form av en stor bakt potet m salat) og god prat.
Quiz for søstrene som virkelig krevde en test av alle hjernens små grå, mens våre venner fikk anledning til ytterligere informasjon fra vår OM Lise Holter Andersen og DSS Ann-Helen Torgalsbøen Pedersen.
Stor stemning og ikke minst stor utlodning, masse flotte gevinster og glade ansikter. Loddsalget innbrakte ca 3900,-. Tusen, tusen takk.

 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

 

Logemøte 29.januar 2019

Tirsdag 29. januar ble det andre logemøtet i 2019 avholdt. Det var godt å se alle søstrene igjen og jeg tror at vi var 47 egne søstre på logen denne kvelden. På logemøtet leverte alle nevnder rapport og DSS Ann-Helèn Torgalsbøen Pedersen holdt instruksjon. På ettermøtet ble det servert karbonadesmørbrød og kaffe før Trond Henriksen fra Kirkens Bymisjon holdt foredrag. Henriksen inviterte oss med på en bevegende reise gjennom livet sitt. Vi fulgte ham fra en barsk oppvekst i Oslo, gjennom kriminalitet, rusavhengighet og 13 år i fengsel, og frem til i dag der han jobber som miljøarbeider med et brennende engasjement for ungdom som trenger ekstra støtte. Foredraget hans var basert på selvbiografien “Ingen murer er for høye” fra 2016. Det var nok en fin og minneverdig kveld i logen.

 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

Nyttårsloge 15.januar 2019

Glimt fra middagen på nyttårslogen.
Det først kapittel i logeboken til Unitas 17 i året for Ordenens 200-års jubileum, ble skrevet tirsdag den 15. januar på Berga med den tradisjonelle nyttårsloge. Nyttårslogen ble i år gjennomført uten ledsagere. Det var en kveld både for ettertanke og refleksjoner over logens grunnleggende verdier og en kveld for fest. Privatnevnden hadde pyntet bordene meget vakkert med roser og lyskjeder. Før middagen holdt kantor/organist i Rakkestadkirkene, Natanael Snorreson Svae, en spennende og stemningsfull 30-minutters konsert for oss. Til middagen nøt vi koldtallerken og etterpå kaffe og sjokolade. Det var en koselig kveld, der vi også sendte mange gode tanker til alle søstre som ikke deltok, og en fin begynnelse på det nye logeåret.

 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

 

 

Veteranaften 20.november 2018

Glimt fra veteranaften på Berga tirsdag 20. november 2018. Etter et flott og høytidelig logemøte, gikk snakken lystig i salongene før Solveig Søtorp kalte oss inn til middag. Vi satte oss ved et vakkert pyntet bord og fikk servert bakt torskerygg med kremede grønnsaker og urtepoteter. Under middagen ble veteranene, 15 i antallet - som det seg hør og bør, hedret med taler og blomster. Hilde Ullensvang leste opp fra boken “Eg snakkar om det heile tida” av C.L. Joof, og Ann-Cathrin Lie Nordbrøden fortalte at inntekten fra julemessen var på over 21.000 NOK. Etter middagen ble det servert kaffe og marsipankake i salongene.

 

 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

Det Gode Vennskaps grad 06.11.18

Tirsdag 6.november var en høytidsdag i vår loge. Søstrene Britt Hammerstad, Eva-Anette Kraft og Hilde Amundsen mottok Det Gode Vennskaps grad. Etter en høytidelig seremoni i logesalen, var det dekket for et hyggelig ettermøte. Søstrene ble gratulert og ønsket tillykke av både gjestende søstre fra 114 Mareld og være egne. OM Lise Holter Andersen leste et megetsigende dikt om nettopp vennskap. Britt takket for et lærerikt, inspirerende og oppbyggende første år, og påpekte at hun bare gledet seg til fortsettelsen. Hvilket også de to andre nybakte vennskapssøstrene gjorde. Vi ble servert bakt potet m salat, som smakte fortreffelig. Sanger ble stemt i med glade stemmer og som vanlig ble en fin logekveld avsluttet med Haldensangen.

 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

 

 

Den Høye Sannhets grad 25.09.18

Den 25.september ble en stor høytidsdag i vår loge nr 17 Unitas. Tre søstre ble forfremmet til Den Høye Sannhets grad. En aften fylt av takknemlighet og gode ønsker for fremtidig logeliv. Fra å være tre stk ubeskrevede blad, var disse bladene nå beskrevet med en del av logens liv og lære. Lykke til videre.
Bildet: fra v bak Eks OM Hanne Anette Jensen, Eks OM Ann-Helèn Pedersen, str Mona Carlsen
Foran: OM Lise Holter Andersen, str Reidun Hansen, str Anne Hilde Slang og str Ann Britt Skjerve

 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

50-års veteranjuvel 8.mai 2018

Vår søster Grete Stumberg, fikk i dag etter 50 år som logemedlem, sitt synlige bevis gjennom å motta vår ordens 50-års veteranjuvel. Etter en meget høytidelig seremoni i logesalen, fikk vi et ettermøte fylt av 50 års gode minner og stor stemning. Det var fine taler av DDS Unni Beate Bergsland, fung. OM Grete Olsen, hilsen fra fadder Grete Bjørnstad, tale fra forhenværende Unitas søster Berit Törn fra loge 101 Beda Hallberg i Kungälv, samt Birgitta Trolle fra loge 17 Prinsessan Sibylla, Stockholm. 50-års veteranen Grete Stumberg fortalte levende om sin 50 år i logen, om verv, embeder og søstre. Det ble en kveld å minnes for de 45 gjestene ved taffelet. Vi ønsker henne lykke til med de neste år.

 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

 

 

Sosialaften 27.februar 2018

Vinterens kulde hadde slått til for fullt tirsdag 27. februar 2018. 12 kalde utenfor, men over 40 søtre trosset kulden og fikk en fin kveld sammen. Det var sosialaften, med foredrag at vår søster Kikki Bjørneby, som holdt et engasjerende foredrag om kommunikasjon mellom dyr og mennesker.
Søster Eva Mette Jørgensen fortalte om Røde Kors prosjekt med invitasjon til 15 ungdommer fra Latvia som skal tilbringe sommerferien på Bøkevangen.
Kveldens store utlodning innbrakte netto 8300,- og det er logens støtte til prosjektet. Ikke en sosialaften uten et gedigent kakebord, så også denne gang.
Flotte, smakfulle kaker - en stor takk til bakerne.

 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

Arbeidsmøte 30.januar 2018.

Ute blåste det på tvers og regnet frøs til is på bakken. Men innendørs på Berga, var 36 søstre igjen til ettermøtet og fikk et interessant innblikk i Halden taxis 107-årige liv, glimrende fortalt av Roger Prang, forfatteren av verket.
Alt fra biler på gass og knott, til farefulle ferder til svenskegrensen med flyktninger og til dagens utvikling hvor ikke kun vanlig persontransport er en del av yrket, i tillegg også transport av skoleelever, syke- og fly-buss.
Flere morsomme historier om de forrskjellig taxi-buene og ikke minst om sjåfører og "folka i luka". Halden taxi innehar nå også en egen stor buss. Kanskje den en dag tar med alle Unitassøstrene på tur . Utlodning er alltid hyggelig, søstrene brakte flotte premier og ikke minst mange! Vi har til nok en kveld.
Denne kvelden var det utdeling til 15 heldige vinnere og summen inn endte på over 3000,-. en stor, stor Takk til dere alle for flotte premier og kjøp av lodd

 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50
 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50
 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50
 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50
 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50
 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

 

Nyttårsloge 16.januar 2018

16.januar startet vi 2018 med en nyttårsloge. Etter en høytidelig samling i logesalen, var det tid for en flott stund i spisesalen. Her fikk vi underholdning av Tom Jensen, en meget velsmakende middag og himmelsk karamellpudding. Masse god prat, sang og fine taler. En god oppstart på det nye år.Juletrefest 27.desember 2017

Logene nr 17 Unitas og nr 34 Fredriksten avholdt 27.12.17, den årlige, tradisjonelle juletrefesten. 31 barn og 30 voksne, pluss oss som var i arrangementkomiteen :), møtte frem. En herlig samling nydelige barn som virkelig så ut til å ha det kjempegøy. Det samme gjaldt forøvrig de voksne også.
Gang rundt juletreet ble ledsaget av et blandingskor som lød virkelig bra. Thor Hveding var primus motor, ledet an i sangen, trakterte trekkspillet med bravur og bandt det hele sammen med små morsomme kommentarer mellom julesangene. Etter kaffe, drikke, julekake og boller var det tid for fri lek :)
Og så kom julenissen, i Gerhard Larsens skikkelse. En julenisse som tok barna på alvor, de satt musestille foran hans føtter mens han sang og fortalte om nissens julegrøt, som til slutt endte opp med poser til barna.
Takk til alle deltagende og på gjensyn neste år ( da virker forhåpentlig blitzen også, men her er allikevel noen
glimt fra en kjempehyggelig aften)

Solveig Helene Søtorp sitt bilde.Lørdag 11.november var det logeseminar i Fredrikstad-

Her er en link til et lite referat-

https://www.oddfellow.no/article.php?articleID=93242&categoryID=100
 

Odd Fellow Ordenen

ÅPENT HUS

Odd Fellow- og Rebekkalogen i Halden inviterer til ÅPENT HUS i Berga Selskapslokaler
Lørdag 30.september klokken 12.00

Orientering om Odd Fellow Ordenen og de lokale logene.
Foredrag av Deputert Stor Sire Randulf Meyer
Kaffe og kaker serveres i salongene hvor bl.a. skipper på redningsskøya Horn Flyer, Pål Bustgaard, vil informere om vår landssak som er å finansiere ny redningsskøyte til Redningsselskapet. Skøyta skal bære navnet Odd Fellow III.

Dessverre kom ingen interesserte, kun 20 stk av våre egne. Vi fikk dog høre et meget interessant foredrag av herr Meyer vedr logens symboler og nok en gang fanget Pål Bustgård tilhørerene med sine mange livreddende oppdrag. Det frivillige tilskuddet til Redningsselskapet med sete i Skjeberg, hvor de har en liten rask båt, kunne supplere med sin raske tilstedeværelse og første hjelp til havs.

 

Venneaften tirsdag 12.september 2017

Denne aftenen vil vi fortelle om hva Odd Fellow Ordenen er og hva vi gjør på våre møter. Dette ønsker vi flere skal få et innblikk i.

Først samles vi i logesalen og fortsetter senere i festsalen, med hyggelig sosialt samvær. Serveringen består av smørbrød med drikke til, og er gratis for våre gjester.

Odd Fellow Ordenen har mer enn 23000 medlemmer i Norge, både kvinner og menn. Kvinnelogene kalles Rebekkaloger. Menn og kvinner har adskilte møter. Men felles for alle er godt vennskap, med basis i etisk refleksjon og viktige medmenneskelige verdier. På tvers av sosiale, kulturelle, religiøse og aldersmessige skillelinjer.

Det bør alltid være en glede å kunne fortelle om vår loge. Tenk etter om du har noen i din nærhet som vil ha glede av å være med på en slik vennskapskveld. Det er et uformelt, pent antrekk.

For hvert sekund, minutt som går.
For hver sommer, høst ,vinter og vår.
Idag, i morgen, som i går, vil jeg være
der for deg min venn, i alle alle år.

Ann Britt Skjerve sitt bilde.

Ann Britt Skjerve sitt bilde.

Ann Britt Skjerve sitt bilde.

Installasjon 29.august 2017

Tirsdag 29.august ble neste periodes installasjon foretatt. En høytidelig stund for alle involverte. Aftens taffel var rørende, humoristisk, tankevekkende og gledelig.

Solveig Helene Søtorp sitt bilde.

Solveig Helene Søtorp sitt bilde.

Solveig Helene Søtorp sitt bilde.

Solveig Helene Søtorp sitt bilde.

Solveig Helene Søtorp sitt bilde.

Solveig Helene Søtorp sitt bilde.

 

Sommermøte 6.juni 2017

Tradisjonen tro, avsluttet vi denne terminen med et uformelt sommermøte. 42 søstre møtte frem på Berga for en hyggelig sammenkomst i gode venners lag. Smakfull spekemat med dertil godt drikke, samt kaffe og sjokolade. Flott taffelmusikk av Svein Bjørneby som også akkompagnerte allsangen. Gode samtaler, mye latter og fin stemning, som steg da utlodningen avsluttet det hele. Et gedigent gavebord gav mange noe ekstra å ta med hjem. Loddsalget innbrakte 4400,- som vil være et kjærkommet bidrag til vårt 60-års jubileum 7.oktober. En riktig god sommer ønskes dere alle :)

Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.mai 2017- Veteranjuvel

Glimt fra en magisk jubilumskveld der søster Ingebjørg Thomassen fikk overrakt 50-års veteranjuvel av DSS Unni Beate Bergsland med sine embedsmenn.

Ann Britt Skjerve sitt bilde.
Ann Britt Skjerve sitt bilde.
Ann Britt Skjerve sitt bilde.
Ann Britt Skjerve sitt bilde.
Ann Britt Skjerve sitt bilde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Edle Kjærlighets grad

Kjærlighet - det vakreste ord på jord. Vakker var også seremonien hvor våre to søstre, Wenche Hildebrandt Viken og Liv-Irene Østensvig, den 9.mai ble forfremmet til Den Edle Kjærlighets grad. Vi gratulerer og ser frem til nye gode stunder sammen. Karin Nygaard mottok blomster i anledning sin 75-års dag. Gratulerer! Ja, hun fikk bursdagssang også :) Eva Mette Jørgensen hadde funnet et gammel og for henne ukjent dikt, blant sin avdøde mors ting. Et nydelig dikt som igjen viste at kjærlighet kan tåle å bli mishandlet, slitt, trett, fillete, sulten og dødstrett - for så igjen å få ny giv og kjempe for sin rett til den største av alt.

Solveig Helene Søtorp sitt bilde.Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
 
 
 
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
 

 

 

 

Solveig Helene Søtorp sitt bilde.

 

 

 

 

Solveig Helene Søtorp sitt bilde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det Gode Vennskaps Grad

Tirsdag 25.april ble en merkedag for søstrene Elisabeth Montelius, Elisabeth Stang og Eivor Sundling. Et år etter at de ble tatt opp som søstre, ble de denne dagen forfremmet til Det Gode Vennskaps grad. En fin seremoni og et vellykket ettermøte. Tre fødeselsdagsjubilanter ble også hedret. Lillian Fjellstad 60 år, Thorbjørg Holm 80 år og Ingebjørg Thomassen 75 år. En stor gratulasjon til alle 6 og vi ser frem til mange flotte stunder sammen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Høye Sannhets Grad * 28.mars 2017

Fra den dagen hver en av oss trer inn i logen, skjer det mangt og meget som påvirker vårt liv. Gradpasseringen er et av dem, med det store høydepunkt; Den Høye Sannhet. Da er den første læretiden over.
Endelig kom den store dagen for Hilde Ullensvang, Wenche Anker-Rasch, Anita Alice Hafsrød og Lise Galaas Svendsen. Tirsdag 28.mars ble de forfremmet til Den Høye Sannhets Grad.
Etter en høytidelig seremoni var det duket et vakkert taffel til alle søstrene. Mange taler og grat...ulasjoner ble de nyslåtte søstrene til del. Fra OM Grete Olsen og fra fadderne Grethe Thon, Bodil Eriksen, Lisbeth Friberg og Elise Ullensvang som dessverre var blitt syk og sende sin tale via OM. Avslutningsvis takket alle 4 med en flott tale fra Lise, et dikt om Vennskap lest av Hilde, et dikt om Kjærlighet av Anita og et om Sannhet fra Wenche. Gratulerer til alle, vi gleder oss til tiden som kommer.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logemøte 14.mars 2014 

Logemøtet 14.mars er vel i havn. Korsang til toner fra pianoet som trakteres av søster Eivor Sundling og ikke å forglemme, alltid hyggelig samvær. Ettermøtet gav denne gang et meget inspirerende og forklarende foredrag av vår søster Mona Carlsen vedr "Kjernejournal og hva den vil bety for deg". Resultatet av kveldens utlodning til inntekt for "Landssaken 2016-2019" ble 3460,- og mange glade vinnere.

 

 

 

 

 

 

 

 

50-års veteranjuvel 28.februar 2017

For Rebekkaloge. nr 17 Unitas var tirsdag 28.februar en gledelig jubileumsdag. Vår søster Liv Abelsen ble hedret og overrakt 50-års veteranjuvel for sitt trofaste medlemskap i vår Orden. Det var en høytidelig og vakker seremoni i logesalen som ble ledet av DSS Unni Beate Bergsland med sine storrepresentanter. 41 egne søstre og 7 gjester var tilstede og overvar en vakker og verdig overrekkelsesseremoni.
Kveldens taffel var vakkert pyntet og menyen var reinsdyrstek med tilbehø...r, etter veteranens ønske.
Jubileumskvelden ble preget av mange flotte taler som ble jubilanten til del, blant annet fra DSS Unni Beate Bergsland som påpekte at det er ikke mange som får oppleve å få 50-års veteranjuvel, det er stort.
OM Grete Olsen takket for hennes aldri sviktende engasjement og gode råd ved logespillene og hennes store kunnskap vedrørende logens liv.
Jubilanten selv takket for den høytidelige overrekkelsen i logesalen, hvor hun nesten ble rørt til tårer og fortalte om sitt lange logeliv som hun benevnte «å tjene logen».
Livs logesøster Reidun Halvorsen, de har fulgt hverandre tett gjennom mer enn 40 år, takket for disse årene og så frem til mange nye.
OM Åsa Karlsson fra vår vennskapsloge nr 117 Mareld i Strømstad, tidligere Unitas søster, gratulerte og nevnte hvor gledelig det var å kunne få være med om denne høytidelige seremonien.
DSS Cecilia Wickstrøm Boman, også hun tidligere Unitas søster og fra loge nr 114 Mareld, gratulerte og nevnte blant annet at hun så på søster Liv Abelsen som en meget verdig Rebekkasøster. Hun takket også for kveldens nydelige søstermåltid, som ble servert av våre brødre i loge nr 34 Fredriksten.
For øvrig ble det satt pris på og gratulert våre to søstre som har 70-års fødselsdag; Anne-Karin Heiberg og Grete Olsen, samt en 85-års jubilant: Astrid Jacobsen.
Kvelden ble avsluttet med kaffe og marsipankake, for øvrig en gave fra jubilanten selv, som ble meget godt mottatt.
Det ble en minnerik aften for både jubilanten og de tilstedeværende søstre.

Se mer
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

 

Sosialaften 14.februar 2017

Sosialaftenen på selveste Valentinesdagen 14.februar gav oss en flying start på Odd Fellows landssak 2016-2019 - nemlig et spleiselag fra alle loger i Norge om å finansiere en ny redningsskøyte, "Odd Fellow III". Denne kvelden hadde vi besøk av skipper Pål Bustgård fra redningsskøyta "Horn Flyer" som er stasjonert på Hvaler. Han gav oss et innblikk i en redningsskøytes oppdrag, både med gode og triste endelser. heldigvis dominerer de gode, deriblant mange som påkaller smilebåndet. Deretter var det som vanlig et stort kakebord til alles store glede, samt utlodning med en mengde gevinster, også til manges glede. Det siste store plusset var at overskuddet fra denne kvelden i sin helhet går til landssaken og summen var vel 11000,- . Takk til alle søstrene for en givende kveld.
http://www.oddfellow.no/…/V%C…/Landsaken/Odd_fellow20sek.mp4

Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Helene Søtorp sitt bilde.

Solveig Helene Søtorp sitt bilde.

 

  

Logemøte 31.januar 2017

Logemøtet den siste dagen i årets første måned, hadde flott deltagelse av mange søstre. DSS Unni Bergsland gav oss instruksjon i logens mange irrganger. Ettermøtet gledet oss blant annet med dikt lest av UM Lise Holter Andersen, mens Storrep Ann-Helèn Pedersen leste fra = kjærlighet. For øvrig er det jo søstrene selv som lager den gode stemningen

Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logemøte 17.januar 2017

Årets første ordinære logemøte, 17. januar. +2 C, isslått bakke og lett yr. Desto mer gledelig å se så mange blide ansikter. Kari Hanifan fra Fretex holdt foredrag om Fretex nasjonalt og internasjonalt. Utlodning gleder alltid, loddkjøperne la igjen 2980,- , som igjen vil tilfalle et godt formål.

Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

Nyttårsloge

Godt Nytt år alle mine søstre. Logeåret 2017 startet med Nyttårsloge 3.januar. Etter et ettertenksomt møte i logesalen, var det duket for festtaffel, denne gang med gjester og blant disse også to av våre tidligere søstre. Nemlig Cecilia Wikström Boman og Lillemor Fredriksson fra 114 Mareld i Strømstad. Taler og gaveoverrekkelser gledet oss også. Vår søster Eva Taugbøl fikk blomster og vase i anledning sin 65-års dag. Utlodningen innbragte kr 1900,-, et kjærkomment tilskudd :) . Bror Bo Skammelsrud takket for maten og deretter var det tid for kaffe og prat i salongene.

Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

Julemøte 06.12.16

En fin avslutning på logeåret 2016 med felles julemøte for nr 17 Unitas og nr 34 Fredriksten. Dette var vårt 42. felles julemøte. En tradisjon alle setter stor pris på. Et vakkert taffel, god tradisjonell julemat og dertil drikke, samt et stort gavebord og vakker sang av Pål Espen Haugen som bidro med "Kling no Klokka" og "Helga natt" - gav alle en minnerik kveld. Takk til alle søstre som bidro på denne kvelden og øvrige kvelder i dette året.

Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det Gode Vennskaps Grad 08.11.16

 

Den 8.november hadde vi gleden av å bevitne gradpassering til Det Gode Vennskaps Grad for søstrene Liv-Irene Østensvig og Wenche Hildebrandt Viken. Det var samtidig en kveld hvor våre veteraner ble hyllet for sitt lange medlemskap. Gunn Mona Ekornes fra Østfoldmuseene holdt et særdeles interessant foredrag. Vi hyllet også vår 60-års jubilant Tove Irene Bakke og vår 65-åring Karin Kruge Solberg Her følger en serie med bilder fra den flotte kvelden.

Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innvielse 25.10.16

Mange søstre fikk i dag den glede å overvære innvielsen av 3 nye søstre. Velkommen til  Anne Hilde Slang, Reidun Hansen og Ann Britt Skjerve med faddere Ann-Helèn T.Pedersen, Hanne Jensen og Mona Carlsen

Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.

 

Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.

Deler flere bilder med dere fra taffelet på Innvielsesdagen for våre 3 nye søstre. Håper dere liker bildene :)

Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søsterskilling 11.10.16

Søsterskillingen ble meget vellykket. Kakebord til alle ganers glede, gevinster som frembrakte smilende ansikter og en interessant info vedr integreringen av flyktninger i Haldensamfunnet av Karin Oraug og Rolf Karlsen.

Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.sept - Den Edle Kjærlighets Grad

PÅ Logemøtet 27.sept fikk vi den glede å se 4 nye søstre få Den Edle Kjærlighets Grad. Gratulerer til Anita Hafsrød, Hilde Ullensvang, Lise Galaas Svendsen og Linda Glimsjø . Ettermøtet gav både foredrag og gevinster.

Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
Solveig Helene Søtorp sitt bilde.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logemøte 11.september 2016
Søsterskillingskveld - logens årlige møtekveld med et inspirernde logemøte for deretter å samles i fellesskap med bugnende, fristende kakebord, informativt foredrag og masse flotte gevinster. Kveldens foredrag sto Karin Oraug og Rolf Karlsen for; de informerte om hvordan de jobber for å integrere flyktninger i Halden Kommune. Etter stort inntak av de nydeligste kaker, ble det hele avsluttet med trekning av de innleverte gevinster. Hanne Jensen fikk blomster da dette var hennes 55-årsdag. Det ble solgt lodd for ca 4500,- som igjen går til et godt formål.
  responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50
  responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50
  responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50
  responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50  responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

 
 
Logemøte 13.september
​Venneaften - dette logemøtet viste 8 gjester hva logen kan by på. Både i salen og ettermøtet, som også fikk både søstre og gjester engasjert i en quiz. En meget velluykket aften som forhåpentlig gir logen nye søstre.       responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50


 
 
Logemøte 30.august 2016
Etter en sommer som inneholdt alt hva norske somre kan tilby, møttes vi igjen i logesammenheng.
​Ettermøtet bød denne gang på Britt Hammerstad som er en mester i gjenbruk. Hun gav eksempler oss på et bredt utvalg av remiks. Lysestaker og tallerkner ble til fat, gamle mellemverk ble til vakker pynt på håndklær, strameier kunne raskt ble et blikkefang på både jakker og skjørt. Vi fikk et morsomt innblikk i gjenbruk hvor kun fantasien satte grenser. EN gratulasjon og blomster ble overrakt til nybakte 50-åring Grethe Thon, samt god bedringsblomster til Karine Eriksen. Kaffe og noe og bite i var som vanlig kjærkomment, samt gleden av å se hverandre igjen.

 
 
Sommeravslutning 7.juni 2016

Denne gang ble det en hyggelig sommeravslutning på Soli Brug. Utstilling av bilder og keramikk av  Dronning Sonja, Kjell Nupen og Ørnulf Oppdal. Eieren selv, Dørje Berg jr,  fortalte om historien om bruget og han var både morsom og fengslende. Rundstykker,kaffe,vin og kringle ble fortært og latten satt etter hvert løst.Undermester,  Lise Holter Andersen, hadde hilsninger fra noen søstre som ikke kunne komme.Hun avsluttet med et dikt om "Sykkelstyret " og alle ble ønsket en riktig flott sommer med gjensyn til  høsten. 

50-års veteranjuvel til str Grete Bjørnstad
Loge nr 17. Unitas søstre hadde den 24.mai gleden av å kunne hedre sin andre 50-års veteran. Str Grete Bjørnstad fikk sitt synlige bevis for sitt lange og trofaste medlemskap. Å feire 50-års jubileum er jo en stor gave i seg selv, dog at så mange søstre fikk gleden av å delta i jubileet, gjorde sitt til at det ble en minnerik for dag alle. DSS og gjestende søstre fra nabobyens loger gledet jubilanten stort. Et nydelig dekket taffel, sanger tilegnet jubilanten "Kom Mai du søde ,milde" i dansk versjon og en sang veteranen. Det var flotte taler med blomsteroverrekkelser fra DSS Unni Beate Bergsland, OM Grete Olsen, hilsen fra logene i Sarpsborg, Astid og Kjeden ved Eva Grønnerød, og ikke minst fra fadderbarnet Gerd Kolås - gav jubilanten en høytidelig og minnerik kveld. Str Grete Stumberg avsluttet søsstermåltidet med gratulasjon til jubilanten og takket for maten. Våre brødre fra nr 34 Fredriksten sto som vanlig for en ypperlig servering. Kaffe og marsipankake ble deretter servert i salongen.
Fra v: DSS Unni B. Bergsland, 50-års veteran Grete Bjørnstad, OM Grete Olsen
Bak storembedsmenn Ann-Helen Pedersen og Lise Holter Andersen

 

 

 

 

 

 

 

 

     responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

 
      ​
25-års veteranjuvel til str Torill Rødven
Loge nr. 17 Unitas hadde denne sommerlige og varme tirsdag den 10.mai,  den glede å få overrekke 25-års veteranjuvel til søster Torill Helene Rødven. Tildelingen ble foretatt av Storrep. Ann--Helen T. Pedersen  under en høytidelig og stilfull seremoni. Etterfulgt av et nydelig dekket taffel hvor jubilanten fikk taler og blomsteroverrekkelser. OM gratulerte og påpekte at dette var en stor dag både for Torill Rødven og logen - en flittig og villig søster som alltid stiller opp. Jubilanten takket for mange flotte år med søsstre og utfordringer, hun gav disse ord til nye søstre "ikke vær redd for å si ja til oppgaver, du vil kun ha glede av den". Liv Abelsen gratulerte jubilanten, leste diktet "Vårvise" og takket for maten.  
 
Bildet viser fra v. OM Grete Olsen, str Torill Rødven og Storrep. Ann-Helèn Pedersen

 
 

 

 
 

  responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50
 
 
 

 
 
 
 
 
Logemøte 26.april - Den Høye Sannhets Grad
 
 
Sosialaften 12.april 2016
Sosialaften er den logekveld i året hvor ettermøtet har nydelig kakebord, foredrag og stor loddtrekning. Slik også denne gang, hvor det hele ble ledet av Birgit Lindahl og hennes sosialnevnd. Hele 10 logesøstre bidrog med de nydeligste, smakfulle kaker, noe for enhver gane.
Kveldens foredragsholder var fra Halden, tidligere sjøkaptein, statlos  og forfatter Arild Einar Syvertsen fortalte om sin siste bok "Norske Sjøfolk i krig og terror". Temaet var Gulfkrigen og de angrep og terrorisme norske sjøfolk var utsatt for i de årene, samt hvor lite av dette som er dokumentert i norske arkiver. Et meget spennende og tankevekkende foredrag hvor forfatteren vekselvis leste fra boken og viste bilder - fra rett og slett grusomme hendelser. Hans medtatte bøker gav et bra salg.
Kveldens store loddtrekning gav også mange salg - kr 5850, innbrakte den. Dog ble det gitt tilbake mange gevinster og store glade smil.


     ​
 
     responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50
  responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50
 
​  
Innvielse 29.mars 2016
Det gleder våre logehjerter like mye hver gang vi kan innvie og ønske velkommen til en ny søster. I dag fikk vi den ekstra store glede å få lov til å ønske velkommen til hele fire nye søstre på en gang, samtidig som våre svenske søstre fra loge nr. 114 Mareld var gjester. Besøk kom også fra Loge 101 Beda Hallberg - ved vår tidligere søster, Berit Thörn.
Ved et vakkert dekket bord, vanket det på en slik dag utrolig, mange flotte taler. En stor  overraskelse ble oss til del da vår tidligere søster, nåværende EksOM i nr 114 Mareld, Cecilia Wickstrøm Boman,  var blitt utnevnt til svensk Distrikt Stor Sire i perioden 2016-2020, for sitt distrikt. Ceilia har fra tidligere mer enn 30-års medlemskap i nr 17. Unitas. Hun takket for den tiden og påpekte at det var hos oss hun hadde tilegnet seg nødvendig kunnskap.
 
Foran fra v: Elisabeth Stang, Elisabeth Montelius, OM Grete Olsen, Eva-Anette Kraft og Eivor Sundling
​Faddere fra V: Solveig Søtorp, Hanne Jensen, Grethe Thon og Anne-Karin Heibeig
​Søstermåltidet bød på mange taler, OM Grete Olsen hilste og gratulerte både Eks OM Cecilia Wickstrøm Boman og våre 4 nye søstre. En lærerik tid går vi nå alle i møte. Fadderne til respektive nye søstre talte og var ganske samstemte i sine ord. Våre nye søstre er velkomne til vårt felleskap, de har idag fått flere nye søstre, en ny eppke i livet har startet, samt venner er som stjerner - de er alltid der. Eva Anette Kraft takket på vegne av de nyinnvidde for en høytidelig sermoni, og de gledet seg til mange fine stunder sammen med oss. OM Åsa Carlson fra Mareld- også hun er tidligere Unitas søster, takket for maten og kommenterte også hva hennes tid i vår loge hadde betydd for henne. Blomster og fat ble overrakt kveldens 60-åring, Bente Pihlstrøm. De som fyller runde år gir tradisjonen tro kake til kaffen, i kveld sørget Bente for at vi fikk en nydelig kringle.  Gerd Kolås ble overrakt blomster i anledning sin 85-års dag!


DSS Cecila Wickstrøm Boman fra loge nr 114 Mareld i Strømstad.Logemøte 15.mars 2016
Etter et forholdsvis raskt gjennomført logemøte møttes vi selskapslokalene til hyggelig samvær. En gjennomgang av fremtidige "venneaftener" ble oss til del før kaffen og smakfulle snitter. Deretter fikk vi trimmet hjernecellene via en quiz, som Styrkelse og Ekspansjon hadde utarbeidet for oss. Spørsmålene var av forskjellige kategorier og samlet søstrene ved bordene i engasjerende passiarer. Utlodning som avslutning er alltid populært - idag kom det inn kr 1450,-.


   ​

 
Gradpassering 1.mars 2016 - Det Gode Vennskaps Grad 

Denne dagen fikk vi være med om en gradpassering av de sjeldne, i og med hele 4 søstre mottok Det Gode Vennskaps Grad. Vår Loge nr 17.Unitas gratulerer.

Faddere bak fra v: Elise Ullensvang, Mette Jørgensen, Bodil Eriksen og Grethe Thon
Foran fra v: Hilde Ullensvang, Linda Glimsjø, OM Grete Olsen, Lise Galaas Svendsen og Anita Hafsrød

Kveldens ettermøte bød på interessante historier. Wenche Anker Rasch fortalte gledelige nyheter om ei jente fra Natthjemmet i Oslo, Wenche har tidligere fortalte om henne. Hun var nå kommet seg i jobb og hadde fått egen leilighet. Slike historier er virkelig varmende. 
Elise Ullensvang fortalte om hvordan det var å få et barn med Downs syndrom for 40 år siden, et alltid blid lita jente, men hvor de få rettigheter som da fantes måtte kjempes for og hennes fortsatte kamp for sin datters muligheter. En virkelig tankevekkende historie.
Også denne første dagen i mars avsluttet vi med loddtrekning og gledessmil. Loddtrekningen innbrakte hele kr 1940,-, som vil komme godt med i vårt sosiale arbeid. 1 gjest og 37 søstre var tilstede.

  ​ responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

 

Logemøtet 16.februar 2016

Etter en kald natt dukket solen opp og gav oss varme denne februardagen. En søster fra 110 Sølvkjeden, Kongberg besøkte oss sammen med 42 egne søstre denne kvelden. Menyen var en overraskende nydelig bouillabaisse suppe, den brakte mer varme inn i våre liv. Lise Holter Andersen foredro om den nederlandske kunstner Rembrandts maleri "Jødebruden" (malt i 1665) om assosiasjonen til historien om Rebekka og Isak. Grete Olsen overrakte de tre nelliker som takk til Lise. Vi avsluttet sedvanlig med loddtrekning som innbragte kr 1650,-.


   responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50
   responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

    responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50
    responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50
    responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

    responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50
 
Logemøte 2.februar 2016

Etter en fin instruksjon av DSS Unni Beate Bergsland var det tid for nok et inspirerende foredrag om Bibelens kvinner av Inger Lise Skauge. Denne gang tok hun oss med på en reise med dronningen av Saba og hennes besøk hos kong Salomo. Om den egyptiske prinsessen som fant Moses i en sivbåt. Om en ung jødisk jente som endte opp med å bli dronning Ester - som forøvrig betyr stjerne, etter giftemålet med selveste perserkongen. Etter måltidet var det tid for blomsteroverrekkelser, Grete Olsen overrakte blomster til Unni Beate Bergsland med takk for instuksjonen, samt blomster til Lise Holter Andersen grunnet hennes nylige års dag. Kvelden ble avsluttet med loddtrekning og det frembringer alltid smilende ansikter og god stemning, i kveld  for vår ene gjest og 34 søstre. Loddsalget innbrakte kr 1750,-. Vår nye søster fra Sølvkjeden takket for mottagelsen og så frem til å bli bedre kjent med oss. 

Logemøte 19.januar 2016

Årets første ordinære logemøte ble besøkt av 39 søstre, denne bitende kalde januardagen. Det var hele minus 18 grader kl 1830. Og masse snø! Men Berga var god og varm, parkeringsplassen var fri for snø og det ble nok en flott kveld. Solveig Skattum leste poesi som alle hadde en relevans til dagens situasjon i Europa. June Hilland Andersen hadde nettopp fylt 60 år og fikk blomster og bursdagssang.
 
    responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50
   responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50
   responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50
   responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

 

Nyttårsloge 5.januar 2016
Tradisjonen tro, så avholdt vi nyttårsloge med gjester den første uken i det nye år. Det var en kald vinterkveld med minus 10 grader utendørs. Innendørs var det fyr i peisen og den gode vedovnen, de fremmøtte var i lun stemning og det ble en meget varm og hyggelig aften for alle. Tradisjonen tro, dukket også Army Gospel opp og sang for oss. Lise Holter Andersen ønsket samtlige velkommen til bords hvor kveldens meny var linket til en annen tradisjon, nemlig Grevinnen og Hovmesteren. Det ble servert Mulligatawny suppe, sherry/vin med fruktsalat og råkrem til dessert. Et meget smakfullt måltid som alle satte stor pris på. Hr Iversen holdt en meget forøyelig "takke for maten" tale og samlige beveget seg deretter til salongene, hvor det ble servert kaffe og sjokolade. Loddsalg med fine premier er alltid vellykket og slik ble det også denne aftenen.
 ​ 

 

Veteranaften 17.november 2015

Så var det igjen tid for årets veteranaften. Våre veteraner med lang fartstid bak seg, alt fra 25- til nærmere 40-års medlemskap, gjør dem til verdifulle medlemmer det er en glede å ære en spesiell dag hvert år. Deres erfaringer er utrolig verdifulle og de er et oppkomme av kunnskap for våre nye søstre. Denne gang hadde vi også gleden av å feire en 80-års dag samtidig. Inger Marthinsen har nådd den anselige alder og er fortsatt et gjestende medlem og et oppkomme av godt humør. Vår loge setter umåtelig pris på sine veteraner.


 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

 

Innvielse 3.november 2015

Det er alltid en stor glede å bevitne en innvielse, så også denne gang. Under en høytidelig og minnerik seremoni fikk vi oppleve å få to nye søstre i vår loge, Wenche Hildebrandt Viken og Liv Irene Østensvig.
Det var 41 søstre som ønsket dem velkommen til oss denne dagen. Etter den høytidelige seremonien i logesalen var det duket for festmiddag. Våre nye søstre, embedsmen, gjester og egne søstre ble ønsket velkommen til bords av UM Lise Holter Andersen. Ved taffelet vanket det taler fra OM og fadderne, samt våre nye søstre som gledet seg til tiden fremover. OM Grete Olsen gav deretter blomster og gratulerte Mona Carlsen med 60-års dagen. Marie Heide Mørch-Johnsen avsluttet det hele ved en reflektert takke-for-maten tale, hvor hun påpekte ikke bare det matnyttige, men også det kulturelle ved felles måltid. Deretter var det tid for kaffe, marsipankake og hyggeprat.
 

Fra venstre: Fadder Mona Carlsen, Liv Irene Østensvig, OM Grete Olsen, Wenche Hildebrandt Viken og fadder Tove Bakke 
 

Den Edle Kjærlighets Grad 20.oktober 2015

Denne gang gratulerer vi tre søstre med forfremmelsen til Den Edle Kjærlighets Grad. Etter en vakker og verdig seremoni, var det en hyggelig og reflekterende samling som fikk foredraget "Bibelens Kvinnegalleri" av Inger Lise Skauge som blant annet har utgitt "Kvinnebibelen" som omhandler alle bibelens kvinner. Nærmere 300 stk. Hun foredro denne kvelden om tre sterke kvinner, som hver for seg fikk et spesielt liv. Nemlig Lea, Rut og Rebekka, de hører jo også til i vår logesammenheng. OM Grete Olsen ønsket våre tre nye "kjærlighetssøstre" lykke til med de kommende logekvelder og mange fine år fremover. En 70-års jubilant fikk også sin gratulasjonssang og blomster overrakt, nemlig Ruth Else Akselsen.


Fra v: Ann-Cathrin Lie Nordbrøden, Wenche Anker-Rasch og Magnhild Møllerup Bang


Blomster til 70-års jubilanten, Ruth Else Akselsen.

 

Den Høye Sannhets grad - 6.oktober 2015

Denne tirsdagen fikk vi være med på en høytidelig og flott gradpassering for Reidun Moberg Olsen og Ellen Christine Labori. Etter et smakfullt måltid var det tid for taler og hilsener. DSS unni Beate Bergsland gratulerte og ønsket de nye søstre mange gode år i logen. OM Grete Olsen påpekte at et viktig mål nå var nådd og ønsket dem også mange gode og innholdsrike år som logesøstre. Grete Stumberg gratulerte til Ellen og sa at toleranse og forståelse for andre er viktig. Karine Eriksen gratulerte til Reidun, med blant annet ordene "veien blir til mens vi går."En sann venn taler vel om oss og forsvarer oss da vi ikke er tilstede". Både Ellen og Reidun takket for alle gratulasjoner og lykkeønskninger, og så frem til en like fin fortsettelse på de to årene som er passert. Som en avslutning overrakte OM Grete Olsen et fat til Ellen Labori og gratulerte henne med 50-åres dagen.       


Fra venstre: Fadder Grete Steumberg, Ellen C.Labori, OM Grete Olsen, Reidun Moberg Olsen, fadder Karine Eriksen 

 
 

Søsterskilling 22.september 2015

Søsterskilling er alltid en spesiell og meget hyggelig logekveld. Denne kvelden var noe helt ekstra, vi feiret vårt registrerte møte nr 1000. Samtidig kunne vi også feire 65-års dagen til Karine Eriksen, med blomster og bursdagssang. Birgit Lindahl er en mester i å fortelle og resitere, hun gav et humoristisk blikk på tallet 1000, for så å resitere noen gjennomtenkte dikt for oss. Søsterskilling byr jo også på gedigne kake- og gevinst-bord, slik også denne kvelden. Noen har stor vinnerlykke, andre må nøye seg med å se på.. men kaker var det nok av til alle. Loddsalget innbrakte den nette sum av kr 5800,- som igjen går til veldelige formål.

  ​  responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50
  ​ responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50


Blomster til 65-års jubilanten, Karine Eriksen


  ​

  responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

  ​ responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

 

Informasjonsmøte 08.september 2015

Infomøtet er et flott sett til å vise våre gjester en del av logens liv. Slik også denne gang. Vår DSS Unni Beate Bergsland fortalte om logen generelt og OM Grete Olsen fortalte litt om vår egen loge, nr 17. Unitas.
Vårt logehus, Berga,er for tiden uten kjøkken, da det får en etterlengtet oppussing. AL Berga har mottatt 100.000,- fra Sparebankstiftelsen og 30.000,- fra Storlogen til dette arbeidet. Vi gleder oss til det ferdige resultatet. På grunn av dette ble dagens søstre og gjester invitert til ettermøte hjemme hos UM Lise Holter Andersen. Det resulterte i en usedvanlig hyggelig kveld for alle. Birgit Lindahl leste dikt og holdt en sterk appell vedr dagens flyktningesituasjon og vår vertinne satte seg ved flygelet og gav en vakker melodiøs stund.
Det var 33 søstre og 6 gjester tilstede.  

 

Installasjon 25.august 2015

Tiden kommer virkelig i høy hastighet, det er allerede to år siden vi installerte forrige kollegium. Denne dagen insatte vi kollegiet som skal lede oss de kommende to år, 2015-2017. Vi fikk en høytidelig, varm og verdig handling. Hele 7 storrepresentanter hadde tatt veien til vår loge for å bistå oss.

PE  Unni Beate Bergsland (DSS), Dep.Stor Sire Jorun Larsen, Stor Marshall  Turid Halvorsrud, Stor Sekretær Inger Johanne Kopperud,
Stor Skattm. Lene Marie Eek, Stor Kappelan Ellen Haarr Nuttall, Stor Vakt Eva Borg Grønnerud

Ettermøtet var nesten en eneste stor takksigelse til de som har tjent logen på en fortjenstfull måte og overrekker sine etterkommerene uplettede blad.  Dog fikk vi tid til å nyte et deilig måltid og avslutteet med en kopp nytraktet kaffe og prat i godt selskap.

  responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

  responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

 

 

 

Sommermøte 9.juni 2015

Årets sommeravslutning fikk hele 54 søstre til å møtes til sosialt og hyggelig samvær på Berga. Kvelden bød på både god mat mat og underholdning.  Det ble servert spekemat, kaffe og kake, deretter underholdt Bjørneby med liflige toner fra sitt keybord. Et rikholdig gevinstbord ble likelig fordelt blant søstrene til alles glede, som forøvrig innbrakte en fin sum! Det var meget god stemning og alle søstre ønsket hverandre en riktig fin varm og lang sommer, før vi sees igjen i høstsemestert.
 

**********

Veteranjuvel 26.mai 2015

På vårt møte tirsdag 26. mai 2015 hadde vi den store glede å bivåne to av våre søstre, Sonja Saenger og Karoline Ludvigsen,  bli tildelt hver sin  Veteranjuvel for 25 års medlemskap i Ordenen.

Storrepr. Marie Heide Mørch-Johnsen stod for en høytidelig og verdig tildeling i Logesalen. 25-år er kun et lite vindpust i livets store sammenheng, men som logesøster er det 25 år med omtanke, omsorg, vennskap og kjærlighet.

Seremonien ble avsluttet med et nydelig musikkstykke valgt av 25-års jubilantene, noe søstrene satte stor pris på.

Etter tildelingen gikk søstrene til et flott dekket festbord, hvor det ble servert nydelig mat. Jubilantene takket for dagen og de 25 år, som hadde brakt dem utallige gode og minneverdige timer.

Det ble en fin og minnerik kveld for både Veteranen og de øvrige søstrene

 


To nye veteraner: f.v Sonja Saenger og Karoline LudvigsenFra v: Storrep. Marie Heide Mørck-Johnsen, Karoline Ludvigsen, Sonja Saenger og OM Hanne Jensen.

 

 

Logemøte 12.mai 2015

Dagen da kommende periode, fra 2015til 2017,  embedsmenn og valgte komitemedlemmer ble valgt. Ettermøtet bød på quiz - skikkelig hjernetrim, rundstykker med kaffe og sjokolade og mange gode samtaler og ikke å forglemme utlodning av små overraskelser .

 

Gradpassering - Den Edle Kjærlighet - 28.april 2015

48 søstre var tilstede denne dagen og fikk overvære da to av våre søstre ble forfremmet til den Den Edle Kjærlighets Grad. En høytidelig og tankevekkende handling.


Søster Reidun Moberg Olsen med fadder Karine Eriksen, søster Ellen Christine Labori med fadder Grete Stumberg samt OM Hanne Jensen.

  responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

  responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

  responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

  responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

  responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

 

 

Gradpassering- Det Gode Vennskap -14.april 2015
Den 14.april hadde vi den glede å se 3 av våre nye søstre bli forfremmet til Det Gode Vennskap. Vennskap betyr å ta vare på hverandre og tale godt og hverandre. Vi gleder oss til fortsettelsen.

 


Fra venstre Wenche Anker-Rasch, Magnhild Møllerup Bang, Ann-Cathrin Lie Nordbrøden og OM Hanne Jensen

 

 

  responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

  responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

  responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

  responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

 

 

Sosialaften 17.mars 2015

Sosialaften er hygge, gode venner, omtanke, underholdning, kakebord og en fin mulighet til å ta venner med til en liten introduksjon av logens ettermøter. Så også denne gang. Underholdningen sto Anne Navestad for, hun gav oss nydelige, selvskrevne, melankolske sanger om kjærlighet - mens hun spilte selv på pianoet. Hun jobber forøvrig som rektor ved Berg skole, har utgitt to CDer og gav også to CDer til kveldens utlodning. Kveldens utlodning er også et underholdende bidrag til den hyggelige kvelden, mange overraskende og blide fjes dukket opp etterhvert. Intektene gir et kjærkomment bidrag til sosialkassa. Overskuddet denne kvelden ble ca 6250,-  Kveldens søsteste høydepunkt er selvfølgelig kakebordet - det var nok en gang en fryd både for øyne og gane. 38 søstre og gjester hadde en fortreffelig aften - en takk til sosialkomiteen for denne gang. Som vanlig avsluttet vi kvelden med Haldensangen. 
  responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50
  responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50
  responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

  responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50
  responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50
  responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50
  responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50
  responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50
  responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

 

 

Innvielse 03.mars 2015

Den 3.mars hadde vår loge nok en gang den store glede å få overvære innvielsen av 3 nye søstre. En flott begivenhet! Samtidig hadde vi besøk av vår venneloge fra Strømstad, nr 114 Mareld, hvor 4 av søstrene er tidligere Unitas-søstre. Det er et viktig og nært vennskap som pleies og vedlikeholdes. Ettermøtet med en nydelig gryterett , var til stor del en ære for våre nye søstre. De ble av OM Hanne Jensen, behørig ønsket velkommen og fortalt at vi så frem til å bli bedre kjent med dem. Logen er et unikt felleskap og der kan de hente inspirasjon og ro for sinnet. De fikk deretter utdelt hver sin navnenål.
Rebeckaloge nr 114 Mareld fikk også sine godord; de er alltid et etterlengtet og velkoment besøk som  styrker samholdet på tvers av landegrenser. UM Grete Olsen ønsket også både våre nye søstre og Mareld velkommen og resiterte et lite dikt. OM Cecila Boman, Mareld, takket både for velkomsten og samtidig den ære å få lov til å være med på en innvielse av 3 nye søstre. Hun påpekte det å være med i en loge er en spesiell tilhørighet - et trygt og godt "gemenskap". Berit Thørn, tidligere 13 år  i vår loge, nå i loge nr. 0101 Beda Hallberg, Kungsbacka, syntes det var hyggelig å være tilbake og hilste så mye fra sin nye loge. Åsa Carlson også tidligere Unitas-søster, nå i Mareld, takket for maten og ønsket samtidig alle et fint år, og ba oss ta vare på våre nye søstre.

fra v. Linda Christin Bredesen, Lise Galås Svenden, Anita Alice Hafsrød
Faddere fra v. Mette Jørgensen, Bodil Eriksen og Grete Thorn

  responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50
  responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50
 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50
   responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50
  responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50
  responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

Logemøte 17.februar 2015

Kun 28 søstre trosset den sure februarkvelden og kom til arbeidsmøtet idag. To av våre søstre fikk gratulasjoner og blomster i forbindelse med sine 80-årsdager - nemlig Ingrid Køhn og Anne Marit Dahl.
Det var dog foredraget på ettermøtet som satte sterke, ettertenksomme spor.
Foredragsholder var nemlig kvinnen som ble valgt til årets Haldenser - Safia Abdi Hasse som feide inn i Norge en aprildag i 1992 som kvoteflyktning, analfabet, omskåret og alenemor med tre døtre
. 
En mer lydhør forsamling enn denne kvelden! skal man lete lenge etter. I ord og bilder gav hun oss et rystende innblikk i den smerte, ydmykelse og lemlestelse unge piker blir utsatt for. For oss som vokste opp i Norge er det en nesten utforståelig tanke at dette anses som en viktig tradisjon.  Hun avsluttet fordraget med egenkomponert resitasjon og dans.

Safia og døtrene ble plassert på Lundeskogen flyktningmottak i Vestre Slidre. Syv måneder senere flyttet Safia og jentene til Harstad, og ble plassert i et hus i  Blåbærhaugen. Safia smatter på ordet, synger: Blueberry Hill, det var litt Afrika og var det beste stedet mine døtre kunne vokse opp.
Minnene om overgrepene var drivkraften i Safias beinharde løp for å skaffe seg utdanning.

 I 1995 begynner hun på videregående skole og gjennomfører skolen på to år.
Skoleveien var en utfordring, de islagte, bratte bakkene for kvinnen som var vant til Afrikas røde jord. Hun plasserte skolesekken på hodet, satte seg på en bærepose og akte ned bakkene så snøføyken stod rundt henne. – Naboene i Blåbærhaugen visste at de måtte kjøre sakte klokka to, for da var jeg i farta, ler Safia.

Allerede i 2003 ble Safia hentet inn av justisminister Odd Einar Dørum for å bistå i utarbeidingen av regjeringens handlingsplan mot kjønnslemlestelse. Som landets fremste sakkyndige mener Safia Abdi Haase at nærmere 7 000 jenter i Norge lever i faresonen for å bli omskåret. Det har skjedd på et kjøkkenbord i Nittedal og på et bad i Tromsø.
– Kunnskap, respekt og undersøkelser av jenter i faresonen er veien å gå, mener Safia.
Desto mer vi jobber med dette, desto mer kan vi forebygge at unge pikebarn blir sendt ut av landet for å bli omskåret, legger hun til.
Hun er ansatt i Stiftelsen Amathea og jobber med minoritetshelse med fokus på kvinner, unge jenter, barn og menn som har praktisert og praktiserer kjønnslemlestelse.

 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50
*****************************************************************************************************************************

Logemøte 03.februar 2015

Et informativt møte med instruksjon av vår DSS Unni Beate Bergsland, samt rapporter fra våre nevnder. Ettermøtet bød på kaffe og snitter med hyggelig sosialt samvær. Det var 33 søstre som våget seg ut i denne kalde vinterkvelden.

 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50
******************************

25-års Veteranjuvel

På vårt logemøte den 20.01.2015 var det utdeling av 25-års veteranjuvel. Storrepresentant Aase Larsen ledet den høytidelige og stemningsfulle seremonien, og foresto tildelingen av  25-års veteranjuvel til søster Karin Kruge Solberg. Hun er en kjær søster som har hatt flere verv i logen, og mange søstre hadde møtt opp for å hedre jubilanten på denne snøhvite og kalde vinterdag. Det var dog en fin og varm stemning innendørs.
OM Hanne Jensen takket for 25 trofaste år, det er alltid en stor glede å få bevitne utdeling av veteranjuvel, og hun så med glede frem mot de neste år til neste juvel.

Til slutt takket Veteranen for den høytidelige seremonien i logesalen, og for et nydelig dekket bord og søstermåltidet som var blitt laget til ære for henne.

Det ble en minnerik aften for jubilanten og for oss andre som var til stede.

 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50
Str. Karin Kruge Solberg            Fra v,: OM Hanne Jensen, str Karin Kruge Solberg, Storrep. Aase Larsen

 

   responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50
  responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50
 

*****************************