Julemøtet 04.12.13

Det årlige tradisjonelle julemøtet hvor Rebekkaloge nr 17 Unitas og Odd Fellow loge nr 34 Fredriksten samles, ble dette året avholdt i regi av herrelogen.

Det ble en stemningsfull og vakker seremoni i logesalen. De fremmøtte ble minnet på viktigheten av å ta med seg våre budord inn i den kommende høytid. Det er mange som trenger litt ekstra omsorg i denne tid.  Taffelet bød på et flott pyntet bord samt juletallerken med dessert og kaffe. Både OM Jan Kingo Lilleby og OM Hanne Jensen leste innkomne julekort.  Begges taler var preget av takknemlig over det gagne år og  med et gode ønsker om fredfull julehøytid og et godt nytt logeår.

******************

Innvielse og veteranaften 19.11.13

Det var et spesielt logemøte med både innvielse av 3 nye søstre, samt en ekstra hyllest til våre verdifulle veteraner. Innvielse er alltid et høytidelig og verdig rituale, slik også denne gang.
Vi gratulerer Ellen, Ann-Cathrin, Reidun og deres faddere, og gleder oss til å bli bedre kjent med dere.

  
fra v. Ellen C. Labori, Ann-Cathrin L.Nordbrøden og Reidun Olsen
faddere  Skattm.Mona Carlsen, OM Hanne Jensen og Eks OM Karine Eriksen

Ettermøtet bød på et vakkert dekket taffel og nydelig mat. Taler ble holdt av de respektive faddere, samt diktlesing. Tale ble også holdt til våre veteraner med takk for hva de betyr for alle oss, som fortsatt er i en læreprosess.
Veteran, nå OM i Loge nr. 114 Mareld i Strömstad, Cecilia W. Boman  takket for sine år i loge nr.17 Unitas og alt hva den tiden hadde gitt henne og hennes 3 medsøstre fra Strömstad. Hun ønsket oss velkommen til "hennes" loge og at kontakten ville forbli varm og fin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************

Gradspassering
Gratulerer til søster Marit Nordmark Wøien som ble tildelt Den Høye Sannhets grad 05.11.2013

Fadder Tone Jørstad og str. Marit Nordmark Wøien

 **********************

 

Overgang       

På vårt logemøte den 05.11.13 hadde vi den glede å ønske Eva Taugbøl Eckbo velkommen til vår loge. Hun kommer fra Rebekkaloge nr 49 AdAstra

**************************

Gradspassering

Vi gratulerer vår søster Bente Pihlstrøm med Den Edle Kjærlighetsgrad, som hun passerte på logemøtet den 08.10.2013

OM Hanne Jensen, str Bente Pihlstrøm, fadder Lisbeth Friberg.

***************************

Gradspassering
Vi gratulerer våre søstre Grete Thon og Tove Bakke med

Den Gode Vennskap grad som de passerte på logemøtet 22.10.13

Fra v: Tove Bakke og Grete Thon

Venneaften 24.09.13

Vår venneaften er en fin måte å vise frem litt mer av logens indre liv enn bare fortelle om det. Våre gjester tas med i møtesalen og får et lite innblikk av hva det er å være en Rebekkasøster. DDS Unni Bergsland holdt et inspirerende foredrag om logen generelt og OM Hanne Jensen fortalte litt om vår egen loge. Ettermøtet gav gjestene anledning til å spørre DDS og OM om alt de måtte ønske svar på. Forøvrig var det utlodning og god stemning, før det hele ble avsluttet med Haldensangen. Det var 28 egne og 8 gjester tilstede denne aftenen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************

Logemøte 
Installasjon 27.08.13 

Logesalen var fylt med 50 egne søstre og 4 gjester, fra Lysekil og Sarpsborg, da Installajonen for ny periode fant sted. Det ble en meget høytidelig og verdig handling som ble utført av DSS Unni B.Bergsland og hennes storrepresentanter. 
Under søstermåltidet ble de avtroppende fra perioden 2011-2013 takket av med taler og blomster. Vår nye OM, Hanne Jensen, og hennes kollegium ble tilsagt alle gode ønsker for den kommende periode. Taffelet ble behørig innsunget og avsluttet med sang.

 

Fra venstre: DSS Unni Beate Bergsland, Stor Marsjall Turid Halvorsrud, Stor Sekretær Eva Borg Grønnerud, Stor Kapellan Grete Günther Holje, Stor Vakt Aase Johanne Larsen, Stor Skattm./Kass. Lene-Marie Eek, Dep.SS Jorunn S. Larsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************

 Arbeidsmøte 28.05.13

På ettermøtet leste Gunn Richards dette vakre diktet skrevet av hennes mor,
Else Boger.

Lykke

Lykke kan være så mangt og så meget.
Lykken kan kretse om deg og ditt eget.
Ordet er lykke, det er ikke bare,
men nå vil jeg prøve og litt her forklare.

Lykken kan ligge i smil du meg sender,
Lykken kan ligge i barnehender,
Lykken kan ligge i graner og sne -
Lykken er ikke alle som dette kan se.

Lykken kan og finnes i telefonen,
jeg hører signalet, jeg kjenner jo tonen.
Da løfter jeg røret, jeg hører din stemme
som sier så glad: det var godt du var hjemme.

Lykken den finnes, det er rike skatter
i sprudlende glede i barenlatter
i skinnende øyne hos eldre og unge
den jager vekk alt av det triste og tunge.

Lykken ei regnes i ører og kroner
den ligger der gjemt i de ord som forsoner.
Du rakte med hånden og alt ting var glemt,
da sinnet på nytt ble så lykkelig stemt.

Lykken kan bo i de skinende saler
i glitter og glans, ja om rikdom de taler.
Men også i hytte, i hus og i gamme
om våren et skudd på en bjørkestamme.

Lykken kan ligge i hvite vidder,
lykken kan ligge i fuglekvidder
i hørsel og syn i hukommelsens hjerne
men også i måne i sol og i stjerne.

Lykken den kan ikke kjøpes og veies
om rik eller fattig så kan den dog eies,
av dem som av hverdagens småting er rike,
i skaperens hånd er vi jo alle like.

Rebekkalogen ga ny TV til Aktivitetssenteret.

Aktivitetssenteret som blir drevet i kommunal regi, er et senter for mennesker med psykiske lidelser. Konseptet drives ut fra brukernes egne ressurser og behov, og så mange som 25-30 personer  er daglig innom. Totalt er ca.130 personer søkt inn. Det er 3 ansatte. 

De har et flott trimrom med masse utstyr, men trengte sårt en storskjerm TV, og ansatte og brukere gikk sammen om å sende en søknad til Rebekkalogen i Odd Fellow.IDette er slike prosjekter vi synes er flott å kunne være behjelpelige med sier Ann-Helèn Pedersen i Rebekkalogen, og det ble bestemt at overskuddet fra  loddsalget på årets Sosialaften skulle gå til dette formålet.ITVèn skal benyttes i trimrommet, hvor de kan logge seg på f.eks Livegym.no. Her sendes det ulike trimprogram hele dagen, som joga-  pilates-  aerobic- spinning osv. og de vil da få sitt eget treningssenter.I        Dette vil motivere brukerne til fysisk aktivitet, og all forskning viser at fysisk aktivitet påvirker den psykiske helsen, sier Hilde Larsen ved senteret på Bergheim. Vi ble derfor veldig glad for denne gaven.Inn"5-års veteranjuvel 23*******************************

25-års veteranjuvel 14.05.13

Vi gratulerer søster Anne-Lise Sannerød med utmerkelsen.

*********************************

Innvielse 30.04.2013

 Innvielse er alltid en vakker og høytidelig handling. Slik var den også da  Kari Gatevold ble tatt opp i vår orden den siste tirsdagen i april. På ettermøtet fikk vår nye søster mange godord og en fin introduksjon til de andre søstre.

Fadder Solveig Søtorp, vår nye søster Kari Gatevold og OM Ann-Helèn T.Pedersen 

UM Hanne Jensen leser dikt

 

 

 

 

 

 

 

Sosialaftenens overskudd ble besluttet brukt til ny TV til Aktivitetssenteret 

Aktivitetssenteret som blir drevet i kommunal regi, er et senter for mennesker med psykiske lidelser. Konseptet drives ut fra brukernes egne ressurser og behov, og så mange som 25-30 personer  er daglig innom. Totalt er ca.130 personer søkt inn. Det er 3 ansatte.

De har et flott trimrom med masse utstyr, men trengte sårt en storskjerm TV, og ansatte og brukere gikk sammen om å sende en søknad til Rebekkalogen i Odd Fellow.

Om Ann-Helen T.Pedersen og søster Mette Jørgensen overrakte gaven som ble meget gledelig mottatt.

TVèn skal benyttes i trimrommet, hvor de kan logge seg på f.eks Livegym.no. Her sendes det ulike trimprogram hele dagen, som joga-  pilates-  aerobic- spinning osv. og de vil da få sitt eget treningssenter.

        Dette vil motivere brukerne til fysisk aktivitet, og all forskning viser at fysisk aktivitet påvirker den psykiske helsen, sier Hilde Larsen ved senteret på Bergheim, vi ble derfor veldig glad for denne gaven.

 

OM Ann-Helèn Pedersen, Torbjørn Helgesen, leder for Aktivitetssenteret, Kari Slåen fra Aktivitetssenteret, søster Mette Jørgensen  og Hilde Larsen fra Aktivitetssenteret.

****************************

 

Sosialaften 16.03.2013 

GRADSPASSERINGSosialaf
Våren lar vente på seg i år, men vårens sosialaften var lun og varm. 47 søstre og 7 gjester var med oss denne kvelden. Ettermøtet bød på underholdning fra "vise men" som underholdt oss med viser av bla. Cornelies Vresjvik. Det var meget god stemning og tildels tilløp til allsang. Loddsalget ga den flotte sum av kr 7500,- og ga tilbake til søstrene fine gevinster. Som vanlig etter karbonadesmørbrødet ga et meget fristende kakebord en lykkelig avslutning på en meget hyggelig kveld.

Vi gratulerer våre søster- Marit Nordmark Wøien - med forfremmelsen til Det Gode Vennskaps Grad, den 9. oktober 2012 *****************************

 

***************************************

GRADSPASSERING

Vi gratulerer våre søster- Marit Nordmark Wøien - med forfremmelsen til Den Edle Kjærlighets Grad, den 2. april 2013.
Det var 41 egne søstre og 5 fra Sjöstjärnan i Lysekil tilstede denne dagen
.

Ettermøtet denne gang bød på litt hjernetrim i form av en Quiz som fremkalte både smil og tenksomme miner.   
************* 

 

Arbeidsmøte 19.mars  
Ettermøtet bød denne kvelden på et meget interessant og engasjerende foredrag av Lars Espen Hansen. Han og flere med ham, sykler for Team Rynkeby -  med start i Malmö 13.juli og fremme i Paris 20.juli  - teamet  samler inn midler til Barnekreftforeningen i samarbeid med både den svenske Barncancerfonden og den danske Børnekreftforeningen. I år sykler de 7 norske deltagerne sammen med de svenske og danske - totalt 584 syklister i gule trøyer  blir å se på veien de 130 milene til Paris, gjennom Danmark, Tyskland og Belgia .  Neste år satser de norske på å stille med et eget team, så legg dere i trening. De norske deltagerne har som mål å samle inn kr 350.000,- til Barnekreftforeningen på denne turen. 
Kveldens overskudd av loddsalget blir i sin helhet gitt til Team Rynkeby, Norge.

 

 

 

Åpent Hus  på Berga lørdag 9. mars kl 1400  

 Odd Fellow- og Rebekka-logen samarbeidet om  "åpent hus" .  Det var gledelig å se så mange fremmøtte, og det kom vel 20 gjester. Det ble gitt en orientering om Odd Fellow Ordenen av OM Ann-Helen T. Pedersen, OM Jan Kingo Lilleby, Distrikts Stor Sire Unni Bergsland,  samt et meget inspirerende foredrag av Stor Redaktør i De Tre Kjedeledd,  Kjell-Henrik Hendrichs.
Under servering av kaffe og kaker ble det gitt ytterligere opplysninger og svart på de mange spørsmål.

HA var tilstede og publiserte denne artikkelen:

https://www.oddfellow.no/getfile.php/1369544-1363168997/Loger_leire/Rebekkaloge/17-Unitas/Infom%C3%B8te.jpg
en større versjon som kan være vrien å få nedlastet

https://www.oddfellow.no/getfile.php/1369549-1363172229/Loger_leire/Rebekkaloge/17-Unitas/Infom%C3%B8te%281%29.pdf

 Bildene under viser et lite glimt av de som var tilstede:

 

 

25-års veteranjuvel

Den 5 mars 2013 hadde vi gleden av å bevitne tildelingen av 25-års Veteranjuvel til de to søstre Lise Holter Andersen og May Dahlmann. Etter en vakker og verdig seremoni foretok Logens Storrepresentant Aase Larsen tildelingen. Vi Gratulerer. 

Foran fra venstre: Lise Holter Andersen og May Dahlmann
Bak fra venstre: Storrepresentant Aase Larsen og Overmester Ann-Helen T.Pedersen

 

GRADSPASSERING

Vi gratulerer våre søster- Bente Pihlstrøm - med forfremmelsen til Det Gode Vennskaps Grad, den 19. februar 2013 

  

Søster Bente Pihlstrøm med fadder Lisbeth Friberg og OM Ann-Helen T.Pedersen.

 

25-års Veteranjuvel

Vår gratulasjon til søster Anna-Maria Stien som ble tildelt 25-års Veteranjuvel under en høytidelig, vakker og verdig seremoni 22.januar 2013. 

 

   Nyttårsloge m/gjester 08.01.13

 Logens nye år ble innledet med en nyttårsloge med gjester den andre uken i 2013. En vakker og verdig innledning på det nye år for våre søstre og deres gjester.
På ettermøtet ga Army Gospels oss en meget fin sangstund før vi igjen fikk servert et nydelig måltid. En god start på et nytt logeår.