Fødselsdager 2011

Publisert

FØDSELSDAGER 2011

27. januar     Lise Holter Andersen     60 år

22. februar     Inger Evensen     85 år

3. mars     Bodil Susanne Beccer     85 år

24. mars     Gerd Kolås     80 år

17. april     Synnøve Nicolaisen     75 år

19. april     Inger Pettersen     80 år

29. mai     Anne-Karin Bruun     65 år

28. juni     Synnøve Andreassen     85 år

13. juli     Lillemor D. Fredricson     70 år

28. september     Rita Margaretha Labori    50 år

11. oktober     Hanne Anette Jensen     50 år

31. oktober     Karin Kruge Solberg     60 år

14. november     Frøydis Rognhov     60 år