Lokale og formål

Ordinær pris

Medlemspris

Selskapslokale - hel dag (09:00-02:00)

4.200

3.200

Selskapslokale- formiddag (09:00-14:00)

2.100

1.600

Disponere lokalet dagen før til dekking/pynting

1.800

1.800

Møterom Molbekk 8-10 pers.

1.100

500

Møterom Vansjø 12-14 pers.

1.600

800

Møterom kombinert 20-24 pers.

2.500

1.100

Leie av hvite duker for spisebord, pr. stk.

200

200