Lokale og formål

Medlemspris

Ordinær pris

Selskapslokale - full dag (09:00-02:00) - maks. 30 pers.

3 400

 4 000

Selskapslokale - halv dag (09:00-14:00) - maks. 30 pers.

 2 550

 3 000

Selskapslokale - full dag (09:00-02:00) - maks. 90 pers.

 4 250

 5 000

Selskapslokale - halv dag (09:00-14:00) - maks. 90 pers.

 3 230

 3 800

 

 

 

Disponere lokalet dagen før

 1 870

 2 200

 

 

 

Møterom Molbekk 8-10 pers.

 1 275

 1 500

Møterom Vansjø 12-14 pers.

 1 700

 2 000

Møterom kombinert 20-24 pers.

 2 550

 3 000

 

 

 

Leie duker ikke logemøter

    250

    250

Leie duker til OF-logemøter

    200

    250

 

 

 

OFL7 leirmøter

 3 700

 

R21 leirmøter

 3 700

 

Seniorklubb / Søstertreff

    350