Valgte og utnevnte embedsmenn for perioden 2019 - 2021

Stor Repr.:              Hanne Anette Jensen
Fung.Eks. OM:             Lise Holter Andersen
OM:                                  Solveig Helene Søtorp

UM:                                  Mona Carlsen 
Sekretær:                       Lisbeth Friberg
Skattmester:                 
Anne-Kari Petersen

Ceremonimester:        Tove Irene Bakke
Kapellan:                        Anne-Karin Heiberg
Inspektør:                      Grete Thon
Herold:                            Hilde Ullensvang

Musikkansv.:                 Eivor Held Sundling

Indre Vakt:                    Anne Utsi 
Ytre Vakt:                      
Ann-Cathrin Lie Nordbrøden
OM høyre ass.:             Bodil Marie Eriksen
OM venstre ass.:          Ingebjørg Thomasssen
UM høyre ass.:             June Hilland Andersen
UM venstre ass.:          Bente Pihlstrøm
CM høyre ass.:             Wenche Hildebrand Viken

CM venstre ass.:          Lillian Fjellstad
Arkivar:                           Synøve Iversen

Insp. ass.:                       Elisabeth Montelius

Valgte nevnder for perioden 2019-2021

Nevnd for logens styrkelse og ekspansjon:
1.Storrepresentant Hanne Jensen
2.Eks.OM  Grete Olsen
3.Ann- Cathrin Lie Nordbrøden.
4.Birgit Lindahl

5.Lise Galaas Svendsen
 

Nominasjonsnevnd:
1. Fung. Eks OM Lise Holter Andersen
2. Eks.OM Marie Heide Mørch-Johnsen
3.June Hilland Andersen
4.Anne-Karin Heiberg
5.Anne-Lise Sannerød (vara)

Finansnevnd:
1.Wenche Hildebrand Viken
2.Eks OM Grete Olsen 
3.Inger--Lise Sandberg
4.Gun Richards (vara)

Nevnd for hjelp og støtte:
1.Fung eks OM Grete Olsen
2.Synøve Torgalsbøen

3.Bodil Eriksen
4.Lisbeth Friberg
5.Bente Pihlstrøm

Revisjonsnevnd:
1.Marie Heide Mørch-Johnsen 
2.Anne-Lise Sannerød
3.Linda Matheson

Utnevnte nevnder for perioden 2019-2021

Nevnd for anskaffelse:
Grethe Thon
Elisabeth Montelius 
Synnøve Iversen (vara)
 

Nevnd for omsorg:
OM Solveig Søtorp
Karin Nygaard
Ann-Britt Skjerve
Birgit Lindahl
Britt Hammerstad

Søsterskillingsnevnden:
Tove Bakke
June Hilland Andersen
Gun Richards
Eva Mette Jørgensen
Wenche H Viken

Sosialnevnd:
Eks OM Grete Olsen 
Ann-Cathrin Lie Nordbrøden
Anne Utsi

Privatnevnd:
UM Mona Carlsen
Christin Abrahamsen
Eva Anette Kraft