50-års beretning for

 Rebekkaloge nr. 17 UNITAS

 

 Det er livets lov – en norm når noe nytt blir til
at kjernen er et tankefrø som spirer frem og tar sin form

som vekster i april.
Og dette nye grønne skudd kan – selv om det er spett,
godt trosse både vind og sludd
når det har livets rett.

 

Slik lød begynnelsen på prologen som ble lest ved institueringen av Rebekkaloge nr. 17 UNITAS den 6. oktober 1957.
Dette lille grønne skudd er i dag blitt til et tre med grønne grener. Spiren til det hele ble sådd den 12. mars 1955.
Da sendte bror Erik Lindseth, som den gang var OM i Loge nr. 34 Fredriksten, et brev til Rebekkaloge
nr. 10 Semper Ardens i Moss hvor han tok opp mulighetene for en Rebekkaloge i Halden.

På den tiden var Rebekkaloge nr. 10 Semper Ardens den eneste Rebekkaloge i Østfold.
I dag er det 8 Rebekkaloger og 2 Leire.

Etter en henvendelse til Det Norske Rebekkaråd ble det holdt et orienterende foredrag for en del interesserte damer. For øvrig var det på denne tiden bosatt fem søstre i Halden, alle medlemmer av Rebekkaloge nr. 10 Semper Ardens. Etter foredraget meldte det seg fem interesserte. Disse ble så opptatt i Ordenen.

Etter søknad ga Det Norske Rebekkaråd tillatelse til å stifte en Søsterforening. Søstrene Reidunn Jargvoll, Ågot Svendsson, Ågot Knutsen, Ingrid Østby og Lilly Fossum kom til Halden den 1. mars 1956 og Halden Rebekkaforening ble stiftet. Søster Kirsten Jacobsen ble foreningens formann, søster Hanna Johnsen sekretær og søster Gudrun Linbo Fossum kasserer. Loge nr. 34 Fredriksten stilte sine lokaler til disposisjon for foreningen.

Flere damer ble interessert og innvielser ble foretatt i Rebekkaloge nr. 10 Semper Ardens. Den 6. oktober 1957 var det 30 søstre som sto klare for instituering av Rebekkaloge nr. 17 UNITAS i Halden. Den høytidelige handlingen ble foretatt av Det Norske Rebekkaråd under ledelse av daværende Rådspresident, søster Ragnhild Evjen.
Logens chartermedlemmer var: OM Kirsten Jacobsen, Sekr. Anne-Marie Bodan, Skattm. Borghild Rud Hansen, CM Hanna Johnsen og Insp. Gudrun Lindbo Fossum.

Da Rebekkaloge nr. 17 UNITAS nå var blitt en realitet, fikk vi etter hvert også medlemmer fra Sarpsborg, Askim, Mysen og Strømstad. Disse hadde ønske om med tiden å stifte egne loger på hjemstedet. Den 17. november 1962 var det 35 søstre som kunne instituere Rebekkaloge nr. 31. Cecilia , Mysen, og den 18. november 1967 var 36 søstre, etter lengre tids forberedelser, klar for instituering av Rebekkaloge nr. 38 Astrid, Sarpsborg. Rebekkaloge nr. 17 UNITAS var nå blitt moderloge til to Rebekkaloger.

Vel 60 søstre fra Mysen og Sarpsborg var blitt opptatt i Halden. Over halvparten av disse ble også forfremmet til tredje grad i Rebekkaloge nr. 17 UNITAS. Dette viser hvor flittig det ble arbeidet for Ordenens ekspansjon de første ti årene i logens historie. Det ble en forholdsvis liten loge igjen, men med pågangsmot og iver ble det tatt fatt på arbeidet med den videre ekspansjon.

Nå ved vår merkedag, har Loge nr. 17 UNITAS 94 medlemmer og av dem er 7 søstre 40 års veteraner og 22 søstre 25 års veteraner.

Vi har hatt en DDRP i disse årene. Det var Eks OM Kirsten Jacobsen.

For 12 år siden (i 1995) ble Søstertreffet en realitet og har hele tiden vært hyggelige møter å se frem til for mange av søstrene.

Logen har to vennskapsloger: Rebekkaloge nr. 21 St. Elin i Skøvde og Rebekkaloge nr. 63 Fru Inge i Ringsted. Logene besøker hverandre annethvert år. Nordisk Treff ble avholdt første gang i Ringsted i 1980. Det neste skulle holdes i Halden i 1982, men ble utsatt i to år p.g.a. munn- og klovsyke i Danmark.

Når det gjelder vårt sosiale arbeid, har vi i alle år støttet opp om alle henvendelser som er kommet fra Den Norske Storloge. Den siste landssaken var innsamlingen til SOS Barnebyer. Vi er også engasjert i fjernadopsjon. Det skal heller ikke glemmes at i landssaken for anskaffelse av redningskøytene ”Odd Fellow 1” og ”Odd Fellow 2”, gjorde vår loge en respektabel innsats.

Lokalt har vi gjort vårt beste med å bidra til humanitære organisasjoner som arbeider i Halden.

Midlene til dette kommer fra søstrene ved loddsalg og fra Sosialaftener.

Det har i alle år vært et godt samarbeid med Odd Fellow Loge nr. 34 Fredriksten.
Vi har hatt julemøter, juletrefester og kirkebesøk sammen.
Felles bussturer ut i Europa har vi også hatt glede av.

Vårt Ordenshus Berga ble innviet 6. januar i 1955, og det var da Loge nr. 34 Fredriksten og brødrene som eide det. Slik skulle det være i mange år inntil 5. januar 1976 da det ble lagt til rette for at også vår loge og våre søstre kunne gå inn på eiersiden. Loge nr. 17 UNITAS har i dag en vesentlig eierandel i eiendommen. I alle disse årene har vår loge støttet opp med arbeid og midler, først var det Dameforeningen, siden Søsterforeningen og så logen. Eierne driver i dag Berga med et husstyre som har ansvar for den daglige drift, søstrene er representert i dette.

Med jubileumsmarkeringen holder logen sitt 858. møte.

Ved markeringen av at vår loge er 50 år, går våre tanker og vår takk til dem som tok initiativet til å danne logen, og for det sosiale arbeid de har nedlagt.

Vi takker også alle embedsmenn og søstre som har fortsatt dette arbeid frem til i dag.

 ***


Dette ble skrevet til vårt 50 årsjubileum som var høsten 2007.
Siden den gang har det skjedd en del både i logen og i vårt Ordenshus Berga.

Sommeren 2008 ble logesalen fullrenovert ved at himmelhvelvinen, vegger og utsmykning ble malt. Alt av tekstiler ble skiftet ut og ikke minst ble det lagt parkettgulv.

 Arbeidet ble utført av brødre i Odd Fellowloge nr. 34 Fredriksten og søstre i Rebekkaloge nr. 17 Unitas.

Vi er meget fornøyde med resultatet! 


 

***


Den 3. mars 2009 fikk Rebekkaloge nr. 17 Unitas sin første 50 års veteran. Det var str. Eks OM Svanhild Sandberg som ble tildelt veteranjuvelen av Dep.SS Ann-Evy Aurdal.

***