Nevnd for Styrkelse og ekspansjon:

Leder: Storrep Hanne A Jensen

Ann- Cathrin Lie Nordbrøden, 

Birgit Lindahl

Lise Galaas Svendsen

Grete Olsen

varam: Karine Eriksen

 

Nominasjonsnevnd:

Leder: Eks OM Lise Holter Andersen

Bente Philstrøm

June Hilland Andersen 

Anne-Karin Heiberg

Marie Heide Mørch-Johnsen

vara: Anne-Lise Sannerød

 

Finansnevnd:

Wenche Hildebrand Viken

Grete Olsen

Inger-Lise Sandeberg

varam: Gun Richards

 

Revisjonsnevnd:

Marie Heide Mørch-Johansen

Linda Mathesson

Anne Lise Sannerød