Utnevnte nevnder for perioden 2019-2021

Nevnd for anskaffelse:
Grethe Thon
Elisabeth Montelius 
Synnøve Iversen (vara)
 

Nevnd for omsorg:
OM Solveig Søtorp
Karin Nygaard
Ann-Britt Skjerve
Birgit Lindahl
Britt Hammerstad

Søsterskillingsnevnden:
Tove Bakke
June Hilland Andersen
Gun Richards
Eva Mette Jørgensen
Wenche H Viken

Sosialnevnd:
Eks OM Grete Olsen 
Ann-Cathrin Lie Nordbrøden
Anne Utsi

Privatnevnd:
UM Mona Carlsen
Christin Abrahamsen
Eva Anette Kraft