Ettermøtene er vår arena for den gode samtalen, videreutvikle vennskapet og gi en trygg tilhørighet

 

 

Å samles rundt et taffel - fra det enkleste måltid til store festmiddager gir oss som er til stede en god og rolig stemning, samt fellesskap som løfter logemøtet ut av den vante hverdagen.

 

 

Ettermøtene er viktige

Det skapes relasjoner, vennskap og lojalitet ved bordet på våre ettermøter.  Den mer uformelle delen av våre møter, der vi samles rundt et felles måltid, er en viktig del av vårt logearbeid.  Det er her vennskapene oppstår, refleksjonen dyrkes og kunnskap formidles.

UM har ansvar for at taffelet gjennomføres på en fin måte - ettermøtet er arenaen der vi skal gjøre de riktige tingene, ikke alltid ha fokuset på å gjøre tingene rett.

 

Husk å skrive deg på påmeldingslistene som legges ut på hvert møte.  Ellers må du melde deg på taffelet til UM ved å sende en SMS eller mail til Mona Carlsen 91111599 eller ringe samme nummer.  Dette gjelder alltid hvis du skal ha mat

 .