Priser for leie av selskapslokalene og kjøkken.
Utleies kun til medlemmer av logene i Kongsvinger

2019 Leie u/vask kr 2250,00
2020 Leie u/vask kr. 2750,00