Styreleder
Kjell A. Olsen
E-post: post@kjellmester.no 
Mob.: 924 50 777