Cicignon

Tordenskjold

Kapasitet

80

60

Fredag (10.00 – lørdag 10.00)

Kr. 4500

Kr. 3500

Lørdag (10.00 – søndag 10.00)

Kr. 5500

Kr. 4500

Helg (fredag – søndag)

Kr. 9000

Kr. 7000

Minnestund (10.00 – 17.00)

Kr. 2000

Kr. 2000

Konfirmasjon (20.00 fredag – 20.00 lørdag)

eller (20.00 lørdag – 20.00 søndag)

Kr. 5000

Kr. 5000

 

Møteromsfløy m. kjøkken og toalett

Fredag kveld – søndag

Kr. 1500