Om du ønsker å gi en gave til vårt ordenshus, kan du gjøre det ved å betale inn på husets donasjonskonto nr. 9374 05 03276.

Merk gjerne overføringen med "Donasjon". Alt som kommer inn på denne kontoen, går til nedbetaling av lån.

Her er det muligheter for enkeltstående donasjoner fra søstre og brødre.

Ønsker du å bidra med et fast beløp hver måned, må du gå inn i nettbanken din og opprette en fast overføring fra din konto til Husets donasjonskonto.

Vippsnummer 61 87 54, kan også benyttes, men her tar banken en prosentvis andel av beløpet i gebyr.

Ikke noe beløp er for lite, og ikke noe er for stort.