Styreleder/daglig leder: Arve Olaf Volden
E-mail: styret@ofst.no

Utleie
E-mail: utleie@ofst.no

Denne E-mail adressen for bestilling av selskapslokaler, er ikke betjent i tiden 20.06 - 15.08. E-mail med bestilling blir mottatt, men blir ikke besvart før 15.08.2022

Vaktmester
E-mail: vaktmester@ofst.no