Styreleder/daglig leder: Arve Olaf Volden
E-mail: styret@ofst.no

Utleie: Grete Øiaas
E-mail: utleie@ofst.no

Vaktmester: Per Morten Gravås
E-mail: vaktmester@ofst.no

Teknisk support lydanlegg: Bjørn Haslene
Tlf. 90172765

Herold: Patrik Robertsson

Tlf. 41391277