Oppgaver

Navn

Loge


Hagegruppe, med ansvar for å pynte rundt huset og sørge for et hyggelig inngangsparti

 

Astrid Skogmo
Øyvind Barø
Astri Pettersen
Eli Nervik
Åsne Gram

Reb. loge nr. 4 Pax
OF loge nr. 111 Olav Tryggvason
Reb. loge nr. 73 Magdalene
Reb. loge nr. 73 Magdalene
Reb. loge nr. 99 Nidelven

Ansvar ved bestilling av lokaler + utleie av selskapslokaler

Trine Lernæs

Reb. loge nr. 99 Nidelven

Husets økonomi med ansvar for fakturering og regninger

Morten Volden

OF loge nr. 93 Henrik Wergeland

Vaktmester med ansvar for vaktmestertjenester og dugnadsgrupper

Per Morten Gravås

OF loge. nr. 93 Henrik Wergeland

Webansvarlig med ansvar for husets nettside

Gerd Inger Lånke

Reb. loge nr. 4 Pax