Oppgaver

Navn

Loge

Bindeledd mellom logene og Husets Styre. Tema kan være ønsker, ideer og problemer vedr. lokalene.

OM Eva Pharo
UM Stig Tore Røe
OM Tove Leinum Østerlie
UM Olav Sæther

Reb. loge nr. 99 Nidelven
OF loge nr. 111 Olav Tryggvason
Reb. Loge nr. 22 Märtha
OF loge nr. 3 Eystein

Hagegruppe, med ansvar for å pynte rundt huset og sørge for et hyggelig inngangsparti.
 

Astrid Skogmo
Øyvind Barø 
Astri Pettersen
Eli Nervik
Åsne Gram

Reb. loge nr. 4 Pax
OF loge nr. 111 Olav Tryggvason
Reb. loge nr. 73 Magdalene
Reb. loge nr. 73 Magdalene
Reb. loge nr. 99 Nidelven

Webansvarlig med ansvar for husets nettside.

Gerd Inger Lånke

Reb. loge nr. 4 Pax