Oppgaver

Navn

Loge


Bindeledd mellom logene og Husets Styre. Tema kan være ønsker, idder og problemer vedr. lokalene


OM Eva Pharo
OM Stig Tore Røe
Fung. Eks OM Tove L.  Østerlie
OM Olav Sæther


Reb. loge nr. 99 Nidelven
OF loge nr. 111 Olav Tryggvason


Reb. Loge nr. 22 Märtha
OF loge nr. 3 Eystein


Hagegruppe, med ansvar for å pynte rundt huset og sørge for et hyggelig inngangsparti
 


Astrid Skogmo
Øyvind Barø 
Astri Pettersen
Eli Nervik
Åsne Gram


Reb. loge nr. 4 Pax
OF loge nr. 111 Olav Tryggvason
Reb. loge nr. 73 Magdalene
Reb. loge nr. 73 Magdalene
Reb. loge nr. 99 Nidelven


Ansvar for å holde orden i anretningene


Birgith P. Berg
Turid Krosby


Reb. loge nr. 73 Magdalene
Reb. Loge nr. 73 Magdalene


Webansvarlig med ansvar for husets nettside


Gerd Inger Lånke


Reb. loge nr. 4 Pax