Navn

Loge

Oppgaver

Morten Volden

OF loge. nr. 93 Henrik Wergeland

Husets økonomi, med ansvar for fakturering og regninger

Per Morten Gravås
30 %

OF loge. nr. 93 Henrik Wergeland

Vaktmester, med ansvar for vaktmestertjenester og dugnadsgrupper

Anne Lise Beversmark
10 %

Reb. loge nr. 4 Pax

Ansvar ved bestilling av lokaler + utleie av selskapslokaler

Trine Lernæs
6 %

Reb. loge nr. 99 Nidelven

Husmor