Navn

Loge

Oppgaver

Anne Lise Beversmark

Reb. loge nr. 4 Pax

Ansvar ved bestilling av lokaler + utleie av selskapslokaler

Morten Volden

OF loge. nr. 93 Henrik Wergeland

Husets økonomi med ansvar for fakturering og regninger

Per Morten Gravås

OF loge. nr. 93 Henrik Wergeland

Vaktmester med ansvar for vaktmestertjenester og dugnadsgrupper