Odd Fellow Sentrene Trondheim (OFST) er Ordenshus for Odd Fellow- og Rebekkalogene i Trondheim, samt Odd Fellow- og Rebekka leir i distrikt 6 (Trondheim, Stjørdal og Oppdal). 

OFST er et aksjeselskap som eies av de 12 logene og ledes av et styre.

Bygget ble oppført i 1979 av Norges Blindeforbund, og kostet den gang kr. 21 millioner. Det var daværende Kronprins Harald som la ned grunnsteinen.1 Norges Blindeforbund drev bygget frem til 2006/2007, da Odd Fellow Ordenen overtok. Boligblokkene som ligger vegg i vegg, ble fradelt som eget borettslag. I forbindelse med kjøp, ble det foretatt en omfattende ombygging for å få huset funksjonelt for bruk i logesammenheng. 

Bygget er i betong, og har et totalt areal på 2147m2, fordelt på kjeller, sokkel, 1. og 2. etasje.2 I bygget er det to logesaler med tilhørende selskapslokaler, salonger og kjøkken. Lokalene egner seg godt for utleie. I tillegg er det en møteromsfløy til bruk for logene, den kan også leies ut eksternt til møter og mindre sammenkomster. En stor kontorfløy er nettopp oppusset, og den er utleid på langtidskontrakt.

Odd Fellow- og Rebekka logene i Trondheim flyttet inn i 2007, og det var offisiell åpning 18. og 19. januar 2008.

Logene var tidligere lokalisert både i Thomas Angellsgt. 8 og på Kystad gård. Behovet for restaurering av begge lokalene, samt tanken om samlokalisering av logene, gjorde at det ble aktuelt å se etter et nytt egnet sted. En arbeidsgruppe ble satt ned, og etter å ha vurdert flere alternativer, falt valget på Blindes Hus på Jakobsli. Dette ble akseptert av et stort flertall av medlemmene, og ble behandlet og godkjent i logene, leirene og Generalforsamlingen i Odd Fellow Sentrene AS.

I 2019 ble bygget renovert utvendig, og fremstår i dag i meget god stand.


Gerd Inger Lånke
Herold 

 

Kilder
    1, 2.   WikiStrinda
        3.   Jubileumsberetning 2011 for Rebekka Loge nr. 4 Pax