Alle nye priser gjelder fra 1. januar 2022

Selskapslokalene:

   
 

Cicignon

Tordenskjold

Kapasitet

80

60

Fredag (10.00-lør.10.00)

6.000

5.000

Lørdag (10.00-søn.10.00)

6.000

5.000

Helg (fredag-søndag)

10.000

9.000

Minnestund (10.00-17.00)

3.000

3.000

Konfirmasjon (20.00-20.00)

6.000

5.000

     

Møteromsavdelingen:

   

Møterom 1 Trondheimen, tilgang kjøkken

1 dag

 1.000

Møterom 2 Trøndelag, tilgang kjøkken

1 dag

1.000

"To rom og kjøkken"

Møterom Trondheimen + Trøndelag m/ kjøkken

1 dag

2.000


For leie: 
Kontakt:utleie@ofst.no eller tlf. 93025953