Sted: Kontoravdelingen i Logehuset, Hørløcks vei 66

Kl. 12.00 – 13.30

Kl. 17.00 – 18.30

Mandag 6/12

Tirsdag 11/1

Mandag 17/1

Onsdag 26/1

Mandag 31/1

Onsdag 9/2

Mandag 14/2

Tirsdag 22/2

Mandag 28/2

Onsdag 9/3

Mandag 14/3 

Tirsdag 22/3

Mandag 28/3

Onsdag 6/4 

Mandag 25/4

Onsdag 20/4

Mandag 9/5

Tirsdag 3/5

Mandag 23/5

Onsdag 18/5 

Klær kan også leveres til disse tidspunktene.

Kontakttelefon: Ingrid Karin Hegvold mob.-tlf.: 920 88 115