Odd Fellow Huset Bodø A/S

Besøks adr
Reinslett veien 2
Bodø

Post adr;
Postboks 241
8001 Bodø

Styreleder Marit Berntsen, Mobil: 984 41 238, epost: marit.berntsen70@gmail.com

Driftsleder Kjell Arne Solem, Mobil 901 47 834, e-post kjell.arne.kas@gmail.com