I tillegg var det kafè med salg av kaffe og kaker, og utlodning. Dette høstmarkedet har, i mange år, vært en god inntektskilde for vårt utadretta sosiale arbeid.

I år ble det bestemt at overskuddet i sin helhet skulle gå til Landssaken, og Søstrene tok virkelig dette på alvor og stilte opp både med varer og arbeidskraft. Det var tydelig at dette var noe det var snakket om, for da dørene åpnet kl 1100 var det allerede mange der som ønsket å handle.

Overskuddet ble på hele kr. 25 077,-, noe vi er meget fornøyd med.

Det er virkelig morsomt å stå på litt ekstra når resultatet blir så bra. En stor takk til alle som bidro.